Katolická teologická fakulta 1939-1990

Peticenemocnicesusice.cz Katolická teologická fakulta 1939-1990 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Vojtěch Novotný

NÁZEV SOUBORU: Katolická teologická fakulta 1939-1990.pdf

POPIS

Kniha je prvním obsáhlejším zmapováním dějin dnešní Katolické teologické fakulty, jež byla v letech 1950-1990 zásahem státní moci postavena mimo Univerzitu Karlovu. Jak naznačuje podtitul Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, má přitom ambice ještě širší – přispět k reflexi dějinného vývoje přesahujícího rámec konkrétní instituce. Pozornost je věnována nejen uzavření teologické fakulty během 2. světové války a jejímu znovuotevření od května 1945, ale i náhradnímu Arcidiecéznímu bohosloveckému učilišti (1940-1945). Zvláštní důraz je pak položen na postup státní moci proti katolickému studiu teologie. Nejprve se práce zastavuje u stavu studia v poválečné době, a to v perspektivě, jež přihlíží i k dalším fakultám a k diecézním a řeholním učilištím. S týmž širším zřetelem jsou poté sledovány události let 1948-1950, v nichž docházelo k prvním zásahům do chodu těchto institucí, a podrobně je pojednáno o roce 1950, v němž bylo veškeré katolické teologické studium redukováno a reorganizováno do Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze. V dalších kapitolách jsou sledovány její osudy po celé trvání komunistického režimu. Periodizace těchto dějin je vyvozena striktně z dějů, jimiž fakulta prošla, nikoli z apriorních schémat. V letech 1968-1974 existovala i tzv. olomoucká pobočka uvedené fakulty, jež se vyznačovala značnou autonomií, ale nemohla být v této knize opominuta. Práce je dovedena až k reinkorporaci fakulty do svazku Univerzity Karlovy v roce 1990

Hledáte knihu Katolická teologická fakulta 1939-1990? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Vojtěch Novotný? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Katedry a oddělení — Teologická fakulta

Zahraniční publikace našich akademiků Hostující prof. Thomas R. Hatina na katedře biblistiky a judaistiky vydal čtvrtý díl své řady Biblical Interpretation in Early Christian Gospels. Kolektivní monografie obsahuje také kapitolu Jesus' Use of Scripture in Dialogues with the Jews od dr. Jiřího Lukeše z téže katedry.
Katolická teologická fakulta 1939-1990: Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2007. 524 p. ISBN 978-80-246-1369-7. Maximální křesťanství: Adolf Kajpr SJ a list Katolík. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2012. 446 p.