Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939

Peticenemocnicesusice.cz Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Jan Brenda

NÁZEV SOUBORU: Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939.pdf

POPIS

Mnichovská historie je neúplná bez souboru jejích následků. Některé z nich nejsou ještě v literatuře zachyceny naplno, patří k nim také útěky a vyhánění obyvatel z česko-moravsko-slezského pohraničí Československa. Příspěvek k poznání této problematiky představuje kniha historika Jana Bendy, jež zhodnotila výsledky dřívějších historických výzkumů a obohatila je o nově získaná fakta z archivních materiálů. Jejich analýza umožnila doplnit chybějící prvky dosavadních znalostí. Úvodní část se snaží nalézt odpovědi na otázky týkající se vzniku a počátku uprchlického problému na odstoupených územích a s tím úzce související proměnnou existenčních podmínek Čechů, Židů a německých antifašistů v důsledku postupného etablování nacistického režimu. Jádro práce představují kapitoly o přístupu čs. státu k imigračním záležitostem, vracení uprchlíků, jejich propouštění přes hranice, sociální a pracovní integraci migrantů do české společnosti, a to v úzké interakci s politickým vývojem dané doby. V závěrečné části kniha analyzuje otázky uprchlické každodennosti, vystěhovalectví, ale také vzájemných vztahů mezi utečenci a starousedlíky. Celá práce je v pravém slova smyslu prvým uceleným a souhrnným zpracováním daného tématu, navíc v nejvyšší možné míře oproštěným od tradičních resentimentů.

Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Brenda. Přečtěte si s námi knihu Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939 na peticenemocnicesusice.cz

Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939 E ...

Trávit čas knihou Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939: Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice! Na našem webu prazskamuzea1918-2018.cz najdete knihu Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939: Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI.
Jednou z mála prací, které se tímto tématem zabývají, je kniha historika PhDr. Jana Bendy Ph.D., nazvaná Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938 - 1939, kterou vydalo Nakladatelství Karolinum, Univerzity Karlovy v Praze. Z ní také uvádíme několik následujících informací.