Vnútrozem

Peticenemocnicesusice.cz Vnútrozem Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Daniel Hevier

NÁZEV SOUBORU: Vnútrozem.pdf

POPIS

Štrnásta básnická zbierka Daniela Heviera doteraz najužšie spájajúca básnické slovo s výtvarným živlom, ktorému sa autor v posledných rokoch venuje čoraz intenzívnejšie. Vizuálna stránka knihy silne korešponduje s textom, pričom ani jedno nie je ilustráciou toho druhého, ale obe médiá predstavujú svojbytné matérie. Pojem vnútrozeme vymedzuje básnikov osobný vesmír, ktorý však zahŕňa aj reflexiu širšieho spoločenstva a človeka vo všeobecnosti. Hevier odkrýva chránené územia svojich pochybností, sklamaní aj bolestí, vyrovnáva sa s dosiaľ prežitým, s (neznesiteľnou) ťarchou bytia a jeho dočasnosťou či pominuteľnosťou. S obavami vníma vykoľajenie pravidelného poriadku vecí, postupujúcu arytmiu doby. Hevier ako umelec aj ako človek zdieľa s čitateľom všeobecnú frustráciu z každodennej reality a tiež z vlastného života. Symbolicky pomenúva tri strachy - "o vlastný život o život našich detí o život napísaných básní". Neváha dať najavo pochybnosti až skepsu nad hodnotou slova i vlastnou tvorbou, pričom hľadá primeraný (seba)ironizujúci odstup. Hevierova vnútrozem, to je aj v istom zmysle básnikova zem zasľúbená - nenájde ju, kto cestou neblúdil, nevstúpi do nej, kto neuverí vo vzájomné predurčenie.

Trávit čas knihou Vnútrozem! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Vnútrozem a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Vnútrozem

Motýlí kolotoč vyšiel v roku 1974, Vnútrozem v roku 2014. Pozrime sa na tieto zbierky trochu bližšie a pokúsme sa pomenovať niektoré ich spoločné aj rozdielne znaky. 1. Téma Najvýraznejší rozdiel medzi rozoberanými dielami spočíva v tematickej rovine, čo je vzhľadom na vek autora v období ich vzniku logické a po-
Hevierova vnútrozem, to je aj v istom zmysle básnikova zem zasľúbená - nenájde ju, kto cestou neblúdil, nevstúpi do nej, kto neuverí vo vzájomné predurčenie. Kniha je zařazena v kategoriích Poezie > Poezie > Poezie dle národ ů > Slovenská ...