Heraldický register Slovenskej republiky VIII

Peticenemocnicesusice.cz Heraldický register Slovenskej republiky VIII Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Ladislav Vrtel

NÁZEV SOUBORU: Heraldický register Slovenskej republiky VIII.pdf

POPIS

VIII. zväzok knižného vydania Heraldického registra Slovenskej republiky koncepčne i obsahovo plne nadväzuje na doterajších sedem zväzkov tohto diela. Pri tradičnej kvantitatívnej prevahe erbov miest a obcí opäť sa prezentujú erby právnických a fyzických osôb. Spolu všetkých osem zväzkov už zverejňuje 3 484 symbolov, erbov a vlajok našich miest, obcí a samosprávnych krajov, ako aj inštitúcií a osôb.

Heraldický register Slovenskej republiky VIII je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ladislav Vrtel. Přečtěte si s námi knihu Heraldický register Slovenskej republiky VIII na peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Heraldický register Slovenskej republiky VIII ...

Heraldický register Slovenskej republiky je register erbov (symbolov miest, obcí, korporácií, inštitúcií, jednotlivcov a podobne) na Slovensku vedený od roku 1991 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v Sekcii verejnej správy - odbor archívnictva a spisovej služby. Zápis je bezplatný a prísne dobrovoľný. Zapísanie erbu do Heraldického registra je zárukou heraldickej ...
VIII. zväzok knižného vydania Heraldického registra Slovenskej republiky koncepčne i obsahovo plne nadväzuje na doterajších sedem zväzkov tohto diela.