Praha plán města a okolí 2018

Peticenemocnicesusice.cz Praha plán města a okolí 2018 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Praha plán města a okolí 2018.pdf

POPIS

Aktualizované vydání rozkládacího plánu Prahy 1 : 20 000 se silniční mapou okolí Prahy v měřítku 1 : 190 000. Součástí plánu města je i detailní mapa centra s vyznačenými památkami, vlepený rejstřík ulic a průjezdní plán Prahy. Kartonová obálka.

Trávit čas knihou Praha plán města a okolí 2018! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Praha plán města a okolí 2018 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy (Portál ...

Dopravní plán HMP Organizace ROPID zpracovala pro Prahu plán dopravní obslužnosti - Dopravní plán hlavního města Prahy na roky 2018 až 2020 s výhledem do roku 2022. Dopravní plán (plán dopravní obslužnosti) je koncepční dokument, který musí podle Zákona č. 194/2010 Sb. pořizovat každý kraj (Praha má také statut kraje).
Uzemní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 je platný se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy. ÚPLNÉ ZNĚNÍ účinné od 7.3.2020 (záznam o účinnosti)