Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách

Peticenemocnicesusice.cz Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Jiří Roháček

NÁZEV SOUBORU: Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách.pdf

POPIS

První publikace mapující sepulkrální skulptury z období vlády jagellonské dynastie, jež je bezpochyby jedním vrcholných období dějin českého umění, přispívá k ucelení představy o výtvarné kultuře tohoto období výzkumem specifické sochařské sféry z pohledu uměleckohistorického a epigrafického. Na příkladu relativně malé exkluzivní skupiny památek zkoumá, do jaké míry se význam té doby promítá i do dochovaného nápisového fondu. Závažnost a zajímavost takto postavené otázky navíc akcentuje fakt, že druhá polovina 15. století a první polovina století šestnáctého je ze středoevropského a pochopitelně i českého epigrafického pohledu obdobím v mnohém přelomovým.I když se konvolut studovaných děl dochoval jen v torzálním stavu, jsou jednotlivé práce svědectvím o sociálním postavení objednavatele, jeho náboženském zakotvení, kulturní úrovni i výtvarném cítění a také o jazykovém úzu zkoumané historické periody. Do textu, který obsahuje studii uměleckohistorickou, epigrafickou a podrobný katalog děl, jsou zahrnuty též sepulkrální skulptury, které dobou svého vzniku historický rámec jagellonské dynastie (1471-1526) přesahují. Tato okolnost je dána také tím, že kontinuita produkce některých konzervativních sochařských dílen a jejich typů funerálních monumentů překračovala vymezené období. Směřování nové doby pak signalizuje tumba Vojtěcha z Pernštejna, spojující tradiční výtvarné pojetí s formálně vytříbeným italizujícím portrétem. Každé z 25 katalogových hesel je provázeno čtyřmi vyobrazeními.

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Roháček. Přečtěte si s námi knihu Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách na peticenemocnicesusice.cz

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách - Jan ...

Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách. Figura a písmo. - - popis, komentáře a veškeré informace o knize.
Klára Benešovská, « Jan Chlíbec, Jiří Roháček, Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách: figura a písmo [La Sculpture sépulcrale à l'époque des Jagellon: la figure et l'écriture], Prague, Artefactum, 2011 », Perspective [En ligne], Comptes rendus, mis en ligne le 30 juillet 2013, consulté le 01 mai 2019.