Gerontologie

Peticenemocnicesusice.cz Gerontologie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Gerontologie.pdf

POPIS

Monografie předkládá komplexní obraz současné gerontologie. Obsahem publikace jsou ukázky vybraných gerontologických přístupů a otázek aktuálních v České republice. Mnohé kapitoly jsou podloženy vlastním bádáním autorů, kniha tak přenáší poznatky získané výzkumem do praxe a teorie oboru bez velké prodlevy. Autoři nově reflektují tradiční témata a doplňují je o nové oblasti zájmu, jako je například environmentální gerontologie, kineziologie, výpočetní technika, uzpůsobení moderních technologií potřebám seniorů, neuropsychologická diagnostika. Publikace umožňuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými disciplínami oboru, poskytuje prostor pro osvětlení specifického pohledu jednotlivých subdisciplín na společné téma a zprostředkovává vysvětlení komplexních fenoménů vázaných na stárnutí člověka v současné společnosti. Kniha přivádí studenta i zájemce z řad odborné veřejnosti k různým podoborům gerontologie a pomáhá získat přehled o jejich dynamickém rozvoji v oblasti výzkumu i praxe.

Gerontologie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Gerontologie na peticenemocnicesusice.cz

Odborný časopis Geriatrie a Gerontologie | proLékaře.cz

Časopis Geriatrie a Gerontologie vytváří prostor pro publikace statí přehledových i původních, jejichž autoři jsou z řad lékařů i nelékařů. Časopis si klade mimo jiné za cíl i podpořit publikační aktivity mladých pracovníků ve zdravotnictví.
Die Gerontologie untersucht das Altsein und das Älterwerden und wird deshalb auch als Alters- und Alternswissenschaft bezeichnet. Sie erforscht die damit verbundenen Phänomene, Probleme und Ressourcen interdisziplinär und steht im Austausch mit verschiedenen Natur-, Human-, Sozial- und Geisteswissenschaften: „Gerontologie beschäftigt sich mit der Beschreibung, Erklärung und Modifikation ...