Gerontologie

Peticenemocnicesusice.cz Gerontologie Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Gerontologie.pdf

POPIS

Monografie předkládá komplexní obraz současné gerontologie. Obsahem publikace jsou ukázky vybraných gerontologických přístupů a otázek aktuálních v České republice. Mnohé kapitoly jsou podloženy vlastním bádáním autorů, kniha tak přenáší poznatky získané výzkumem do praxe a teorie oboru bez velké prodlevy. Autoři nově reflektují tradiční témata a doplňují je o nové oblasti zájmu, jako je například environmentální gerontologie, kineziologie, výpočetní technika, uzpůsobení moderních technologií potřebám seniorů, neuropsychologická diagnostika. Publikace umožňuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými disciplínami oboru, poskytuje prostor pro osvětlení specifického pohledu jednotlivých subdisciplín na společné téma a zprostředkovává vysvětlení komplexních fenoménů vázaných na stárnutí člověka v současné společnosti. Kniha přivádí studenta i zájemce z řad odborné veřejnosti k různým podoborům gerontologie a pomáhá získat přehled o jejich dynamickém rozvoji v oblasti výzkumu i praxe.

Trávit čas knihou Gerontologie! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Gerontologie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Gerontologie | Knihy.ABZ.cz

gerontologie - (z řec. gerón = stařec) - věda o stárnutí a stáří.Vychází zejm. z poznatků obecné biologie, lékařství a psychologie a propracovává metody prevence předčasného stárnutí i zásady péče o starého člověka trpícího progradující ztrátou jednotlivých schopností.
Časopis Geriatrie a Gerontologie vytváří prostor pro publikace statí přehledových i původních, jejichž autoři jsou z řad lékařů i nelékařů. Časopis si klade mimo jiné za cíl i podpořit publikační aktivity mladých pracovníků ve zdravotnictví.