Novelizovaný Zákon o odpadoch 47/2008

Peticenemocnicesusice.cz Novelizovaný Zákon o odpadoch 47/2008 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Zákon o odpadoch 47/2008.pdf

POPIS

Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona č. 553/2001 Z.z., Zákona č. 96/2002 Z.z., Zákona č. 261/2002 Z.z., Zákona č. 393/2002 Z.z., Zákona č. 529/2002 Z.z., Zákona č. 188/2003 Z.z., Zákona č. 245/2003 Z.z., Zákona č. 525/2003 Z.z., Zákona č. 24/2004 Z.z., Zákona č. 443/2004 Z.z., Zákona č. 587/2004 Z.z., Zákona č. 733/2004 Z.z., Zákona č. 479/2005 Z.z., Zákona č. 532/2005 Z.z., Zákona č. 571/2005 Z.z., Zákona č. 127/2006 Z.z., Zákona č. 514/2008 Z.z., Zákona č. 515/2008 Z.z. a Zákona č. 519/2008 Z.z..

Novelizovaný Zákon o odpadoch 47/2008 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Novelizovaný Zákon o odpadoch 47/2008 na peticenemocnicesusice.cz

Návrh novely zákona o vodách od 1.1.2018 | Enviro.sk

Zákon č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o odpadoch bol doteraz viackrát novelizovaný, avšak bez toho, aby sa narušila jeho celková filozofia. Niektoré z noviel sa však javia ako nie celkom jednoznačné a v komentári sa autorský kolektív zameriava na sporné miesta.