Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej?

Peticenemocnicesusice.cz Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej? Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej?.pdf

POPIS

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zborník obsahuje 12 príspevkov.

Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej? je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej? na peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Rekodifikácia súkromného práva v SR - ako ďalej ...

odvetvia súkromného práva spĺňať a tým sa odlišovať od verejného práva. Ako sme už vyššie uviedli, jedna zo základných zásad súkromného práva a teda aj občianskeho práva je zásada rovnosti účastníkov v občianskoprávnych vzťahoch. Znamená to, že žiaden z účastníkov 2
Príspevok je zameraný na rekodifikáciu súkromného práva, ktorá sa v Slovenskej republike uberá cestou monistickej koncepcie, t.j. prijatím jednotného kódexu súkromného práva, ktorý sa pravdepodobne, rovnako ako v Českej republike, bude nazývať Občianskym zákonníkom.