Ultrazvuk

Peticenemocnicesusice.cz Ultrazvuk Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Richard Regazzo

NÁZEV SOUBORU: Ultrazvuk.pdf

POPIS

Tato kniha je zdrojem základních informací o ultrazvukové metodě nedestruktivního zkoušení materiálu a pomocník při řešení praktických úkolů. Obsahuje informace a příklady pro využití v praxi. Zároveň může dobře posloužit jako skripta pro ultrazvukové kurzy k získání 1., 2. a 3. kvalifikačního stupně pro ultrazvukovou metodu (UT) podle normy EN ISO 9712, která nahradila normu EN 473.Teorie je omezena na minimum a teorie, kterou autoři za 40 let práce v oboru ultrazvuku nevyužili, je vypuštěna. Každé téma je stručně vysvětleno a doplněno praktickými příklady. Tento způsob zpracování autoři považovali za optimální, protože mezi teorií a praxí je velký rozdíl a od teorie k praktickému použití vede často dost dlouhá cesta. Jako dlouholetí zaměstnanci SVÚM Praha v aplikovaném výzkumu se specializací na ultrazvukovou defektoskopii to můžou potvrdit.Knížka neobsahuje oblast norem, předpisů a doporučení pro ultrazvukové zkoušení materiálu, protože v současné době se ultrazvukové defektoskopie týká více než 60 norem ČSN EN a ČSN EN ISO a mnoho dalších předpisů a doporučení ASME CODE, API, SEL, SEP, AD-2000 Merkblatt HP 5/3, BSI, DIN, AWS, BAC, BSS, MIL, NAS a dalších. Tento rozsáhlý soubor dokumentů vyžaduje samostatné studium. Knížka neobsahuje žádné citace ani výtahy z těchto dokumentů.

Ultrazvuk je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Richard Regazzo. Přečtěte si s námi knihu Ultrazvuk na peticenemocnicesusice.cz

Ultrazvuk - Sonografie - Turnov

Objednejte se ONLINE! Seznam lékařů se specializací ultrazvuk, sonografie, v okrese Mladá Boleslav na portálu NávštěvaLékaře.cz
UZ - ultrazvuk. Výsledky statimových vyšetření jsou hned po vyšetření, ostatní výsledky jsou do tří dnů. Budova č. 15 - diagnostické centrum. Široké komplexní spektrum UZ vyšetření. Objednávání: Telefonicky na tel: 495832209, nebo přes žádanku (donesenou osobně, nebo zaslanou poštou).