Sociálna práca

Peticenemocnicesusice.cz Sociálna práca Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Peter Brnula

NÁZEV SOUBORU: Sociálna práca.pdf

POPIS

Autorovi sa podarilo na priestore ohraničenom rozsahom jednej monografie zachytiť počiatky a rozvoj jednej z pomáhajúcich disciplín – sociálnej práce. Predkladá nám obraz pomoci a pomáhania, ktoré sa prirodzene zrodilo na počiatku vývoja ľudskej spoločnosti ako jej sprievodný jav a jeho metamorfózy od pomoci subjektívnej a náhodnej až po profesionálnu pomoc. Spolu s tým nám predostiera aj meniaci sa obraz „odberateľa pomoci“, teda klienta sociálnej práce. Oba tieto trendy sú sledované v kontexte meniaceho sa poznania v jeho historických súvislostiach. Som presvedčená, že táto práca sa stane nielen vítaným rozšírením našich súkromných knižníc, ale predovšetkým sa stane zdrojom vyhľadávaným študentmi všetkých stupňov štúdia, pre ktorých sa stane zdrojom poznatkov a inšpirácie.

Trávit čas knihou Sociálna práca! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Sociálna práca a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Sociálna poisťovňa - Úvod

Sociálna práca je v užšom slova zmysle priamy, zámerný a pripravený kontakt sociálneho pracovníka a klienta s cieľom stanoviť sociálnu diagnózu a realizáciu sociálnej terapie.. V širšom slova zmysle zahŕňa tiež sociálne technické opatrenia (poskytnutie služieb a dávok sociálnej starostlivosti), účelné a odborné využívanie odborných nálezov, posudkov ...
Sociálna práca s občanmi so zdravotným postihnutím. ŠPP. TPCHZO- pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených- vedný odbor ŠPP, ktorý sa zaoberá teóriou, praxou a edukáciou telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených;