Praktikum českých právních dějin

Peticenemocnicesusice.cz Praktikum českých právních dějin Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Karel Schelle

NÁZEV SOUBORU: Praktikum českých právních dějin.pdf

POPIS

Publikace je doplňující učební pomůckou zejména pro studenty právnických fakult. Publikaci tvoří ukázky právních dokumentů přehledně ilustrující vývoj práva na našem území od dob feudalismu do roku 1948 a k nim se vztahující otázky a úkoly. Jednotlivá témata jsou zaměřena na základní historickoprávní problémy českých právních dějin:- Sociální struktura feudální společnosti;- Panovník, stát, úřady a správa ve středověku;- Právo ve středověku;- Rok 1848 a ústavní vývoj v rakouské monarchii;- Boj za české státní právo v letech 1848–1919;- Národněosvobozenecký boj Čechů a Slováků v období první světové války;- Československá republika (1918–1938);- Ústavní systém meziválečného Československa;- Československá republika (1938–1939);- Odboj a československé prozatímní státní zřízení v Londýně v období druhé světové války;- Poválečný vývoj v oblasti státu a práva.

Hledáte knihu Praktikum českých právních dějin? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Karel Schelle? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Praktikum z českých právních dějin Karel Schelle | Aukro

Praktikum českých právních dějin, 3. vydání . Publikace je doplňující učební pomůckou zejména pro studenty právnických fakult. Publikaci tvoří ukázky právních dokumentů přehledně ilustrující vývoj práva na našem území od dob feudalismu do roku 1948 a k nim se vztahující otázky a úkoly.
právních obyčejů. Byly používány na soudech, které se na ně odvolávaly ve svých nálezech. Vznikaly ve 14. století pro usnadnění orientace ve složitostech a podrobnostech soudního procesu. a. Rožmberská kniha (13. - 14. stol.) - je psána českým jazykem a obsahuje především šlechtické právo procesní a majetkové.