Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Peticenemocnicesusice.cz Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

AUTOR: Jiří Jelínek

NÁZEV SOUBORU: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.pdf

POPIS

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který přináší do českého právního řádu dosud neznámou kolektivní trestněprávní odpovědnost. Tato publikace obsahuje rozbor hmotněprávní i procesní části nového zákona a výběr související judikatury. Tam, kde to autoři pro výklad nových institutů pokládají za účelné, uvádějí i rozbor příslušných ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu, které jsou ve vztahu k novému zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob subsidiární.Publikace je určena zejména soudcům, přísedícím, státním zástupcům, policistům, kriminalistům, advokátům, firemním právníkům i ostatním pracovníků právní praxe. Podává informace i pro širší okruh zájemců o otázky trestního práva a trestního řízení.

Hledáte knihu Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Jiří Jelínek? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - stručný náhled

ZÁKON. ze dne 27. října 2011. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení (§ 1-6) § 1 Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům
ČÁST PRVNÍ. OBECNÁ USTANOVENÍ § 1. Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům (1) Tento zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám. (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se trestní ...