Veľkomoravský Proglas

Peticenemocnicesusice.cz Veľkomoravský Proglas Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Kristína Pavlovičová

NÁZEV SOUBORU: Veľkomoravský Proglas.pdf

POPIS

Veľkomoravský Proglas, ktorého autorstvo sa pripisuje svätému Cyrilovi Konštantínovi Filozofovi, ako pamiatka napísaná v staroslovienskom jazyku je nesporne hodnotné dielo stredovekej slovanskej literatúry. Nevdojak teda predstavuje aj určitý prameň všeslovanskej jednoty, keďže jednotlivé slovanské literárne tradície sa k nemu hlásia a sa oň opierajú, hoci každá z nich má svoje vlastné dejiny a osobitý vývin. Proglas si takéto miesto zasluhuje nielen preto, že je jazykovým a kultúrnym symbolom spomínaného rozvoja slovanských národných literatúr, ale aj z čisto štruktúrnej stránky. Text je symetrický, to znamená, že jednotlivé vety alebo vetné celky majú štruktúru vetnej periódy, zachovávajúc anabázickú protasis a katabázickú apodosis. Text je dokonalý čo do vnútornej štylizačnej štruktúry, obsahuje veľmi pregnantne aplikovanú poetiku, najmä však figuristiku.

Veľkomoravský Proglas je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kristína Pavlovičová. Přečtěte si s námi knihu Veľkomoravský Proglas na peticenemocnicesusice.cz

Kniha Veľkomoravský proglas | Moja-Kniha.cz

VEĽKOMORAVSKÝ PROGLAS. Počet hlasov (0) Pavlovičová, Kristína ISBN: 978-80-568-0016-4 Vydavateľstvo: Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA, vydavateľstvo SAV Rok vydania: 2016 Počet strán: 144
Veľkomoravský Proglas, ktorého autorstvo sa pripisuje svätému Cyrilovi Konštantínovi Filozofovi, ako pamiatka napísaná v staroslovienskom jazyku je nesporne hodnotné dielo stredovekej slovanskej literatúry. Predstavuje teda aj určitý prameň všeslovanskej jednoty.