Veľkomoravský Proglas

Peticenemocnicesusice.cz Veľkomoravský Proglas Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Kristína Pavlovičová

NÁZEV SOUBORU: Veľkomoravský Proglas.pdf

POPIS

Veľkomoravský Proglas, ktorého autorstvo sa pripisuje svätému Cyrilovi Konštantínovi Filozofovi, ako pamiatka napísaná v staroslovienskom jazyku je nesporne hodnotné dielo stredovekej slovanskej literatúry. Nevdojak teda predstavuje aj určitý prameň všeslovanskej jednoty, keďže jednotlivé slovanské literárne tradície sa k nemu hlásia a sa oň opierajú, hoci každá z nich má svoje vlastné dejiny a osobitý vývin. Proglas si takéto miesto zasluhuje nielen preto, že je jazykovým a kultúrnym symbolom spomínaného rozvoja slovanských národných literatúr, ale aj z čisto štruktúrnej stránky. Text je symetrický, to znamená, že jednotlivé vety alebo vetné celky majú štruktúru vetnej periódy, zachovávajúc anabázickú protasis a katabázickú apodosis. Text je dokonalý čo do vnútornej štylizačnej štruktúry, obsahuje veľmi pregnantne aplikovanú poetiku, najmä však figuristiku.

Trávit čas knihou Veľkomoravský Proglas! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Veľkomoravský Proglas a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Veľkomoravský proglas - Kristína Pavlovičová | Knihy.ABZ.cz

Proglas-- autor: Cyril Konštatýn Filozof sv., Ambrušovi Edita a Johana Proglas - 3. slovenské vydanie-- autor: filozof Konstantin Proglas-- autor: Kolektív autorov Veľkomoravský proglas-- autor: Pavlovičová Kristína Česká konzervativní a liberální politika-- autor: Fiala Petr, Mikš František
Knihy, filmy a hry v internetovej predajni Vydavateľstva Matice slovenskej. Klenoty slovenskej literatúry, odborné knižky i detská literatúra. Zĺavy až 50%.