Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak

Peticenemocnicesusice.cz Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Lenka Šedová

NÁZEV SOUBORU: Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak.pdf

POPIS

Ojedinělá a reprezentativní antologie přináší ukázky z děl žen, v jejichž literární tvorbě se nějak odrazila tematika nacismu a holocaustu. Zahrnuto je široké spektrum autorek, od těch více známých (Ruth Bondyová, Hana Bořkovcová, Milada Marešová), přes méně známé (Erika Bezdíčková, Renata Laxová, Helena Lewisová, Evelina Merová) až po ty, jejichž literární svědectví se objevuje knižně vůbec poprvé (Irena Pastorová, Ivana Berková).Cílem publikace je prozkoumat specifické a u nás dosud příliš nezmapované literární téma, ale také čtenáři v kontextu představit některé méně známé autorky a jejich strhující příběhy. Vzhledem k tomu, že část ukázek se týká zážitků z dětství a dospívání, mohla by být antologie vhodně využita i v pedagogickém procesu.

Trávit čas knihou Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Lenka Šedová - Barrister & Principal

Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak Z vybraných úryvků již vydaných knih i z dosud nepublikovaných příběhů vybrala, sestavila a zapsala Lenka Šedová V této knize se sešly: Renata, Erika, Margarete, Milada, Ivana, Hana, Alice H., Helena, Alice P., Evelina a Ruth - jedenáct žen, jejichž osudy tragicky poznamenala ...
Antologie Vzpřímeně stát a zoufale věřit v zázrak přináší úryvky těchto jejich literárních svědectví. Dva z textů, vyprávění učitelky Ivany Berkové a tanečnice Alice Pastorové, zde vycházejí knižně vůbec poprvé.