Propedeutika vnitřního lékařství

Peticenemocnicesusice.cz Propedeutika vnitřního lékařství Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

AUTOR: Ladislav Chrobák

NÁZEV SOUBORU: Propedeutika vnitřního lékařství.pdf

POPIS

Tato zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku 1997, která spolu s dřívějšími 9 vydáními ve formě skript a 2 dotisků knižního vydání je vydávána celkem po třinácté a byla používána na všech lékařských fakultách. Publikace byla a je studenty hodnocena za didakticky nejlepší ze současně dostupných učebnic pro vstup do základního klinického oboru. Studenti se tak systematicky seznamují naprosto srozumitelným a názorným způsobem s fyzikálním vyšetřením a interpretací získaných nálezů. Publikace provází medika jak po dobu studia, ale plně ji využije i ve své budoucí lékařské praxi. Knihu ocení i mnozí pedagogové. Po opakovaných reedicích přistoupili autoři k aktualizaci a doplnění prakticky všech kapitol o poslední poznatky. Zcela nová a ojedinělá je u učebnice tohoto druhu i část se zkušebními otázkami – testy mnohočetného výběru, které umožní studentovi ověřit si jeho znalosti.

Trávit čas knihou Propedeutika vnitřního lékařství! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Propedeutika vnitřního lékařství a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Portál:Interní propedeutika - WikiSkripta

Propedeutika je stále základem, při kterém se čtenář seznámí se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou hlavním předpokladem nejen pro správnou diagnostiku, ale i léčbu vnitřních chorob. Druhá část je pak věnována jednotlivým podoborům vnitřního lékařství.
Propedeutika vnitřního lékařství L.Chrobák Zcela nová, přepracovaná a doplněná publikace navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici z roku 1997, která spolu s dřívějšími 9 vydáními ve formě skript a 2 dotisků knižního vydání je vydávána celkem po třinácté a byla používána na všech lékařských fakultách.