Kresťan v treťom tisícročí

Peticenemocnicesusice.cz Kresťan v treťom tisícročí Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Július Krempaský

NÁZEV SOUBORU: Kresťan v treťom tisícročí.pdf

POPIS

Prírodné vedy úžasne napredujú – okrem niekoľ­kých málo výnimiek prevažnú časť radikálne nových prírodovedeckých poznatkov vedci objavili koncom druhého tisícročia. Je nevyhnutné zakomponovať tieto objavy do filozofických koncepcií už na začiatku tretieho tisícro­čia. Dosiahne sa to zvýšením aktivity v oblasti interakcie vedy s vierou tak, aby to priviedlo k lepšiemu zosúladeniu „knihy prí­rody“ s „knihou zjavení“, a tým aby sa znovu objavila pozitívna úloha náboženstva v riadení rozvoja spoločnosti.Želaním autora je, aby čitatelia vnímali túto publikáciu ako pokus o takú modernizáciu interpretácií nemen­ných základných právd kresťanskej viery, aby boli v sú­lade s úrovňou vedeckého poznania na začiat­ku tretieho tisícročia.Kniha obsahuje slovník odborných termínova menný i vecný register.

Trávit čas knihou Kresťan v treťom tisícročí! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Kresťan v treťom tisícročí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kresťan v treťom tisícročí - Július Krempaský | Knihy.ABZ.cz

Kniha Kresťan v treťom tisícročí iba za 9,30 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
Hledáte Slovensko v treťom tisícročí od Vladimír Bárta? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR