Tranzitivní ekonomiky

Peticenemocnicesusice.cz Tranzitivní ekonomiky Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Jan Drahokoupil

NÁZEV SOUBORU: Tranzitivní ekonomiky.pdf

POPIS

O výjimečnosti této knihy o ekonomické transformaci se dá hovořit ve více rovinách. Tou první je fakt, že text analyzuje ekonomickou transformaci v dřívějších komunistických zemích východní a střední Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu od skončení centrálního plánovaní až po rozmanité výsledné varianty kapitalistického uspořádání v současnosti včetně nejnovějšího vývoje až po finanční krizi v roce 2008. Další rovinou je specifičnost a originalita přístupu vycházejícího důsledně z ekonomické teorie politické ekonomie ústící ve vlastní, samostatný přístup dokumentovaný v textu využitím bohatých statistických materiálů a aktivní prací s tabulkami i obrázky. Třetí rovinou je skutečnost, že oba autoři pozorovali a pozorují popisované procesy zvenčí - Martin Myant je profesorem na University of the West of Scotland ve Velké Británii a Jan Drahokoupil je vedoucím výzkumných projektů v Mannheim Centre for European Social Research na University of Mannheim. A poslední, ne však nevýznamnou rovinou, je zajímavá a hlavně ucelená kritika tzv. Washingtonského konsensu, která je podložena argumenty a podpořena empirickými daty. Vychází v edici 21. století.

Trávit čas knihou Tranzitivní ekonomiky! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Tranzitivní ekonomiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Tranzitivní ekonomiky — Academia

Tranzitivní ekonomiky politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie Martin Myant, Jan Drahokoupil ; Z anglického originálu Transition Economies: Political economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia ... přeložili Petra Luňáčková, Eva Starobová, Michal Vinter, Růžena Vinterová, Jana Votápková, Milan Žák
Trávit čas knihou Tranzitivní ekonomiky: Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie! Na našem webu prazskamuzea1918-2018.cz najdete knihu Tranzitivní ekonomiky: Politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!