Zákon o spotřebních daních

Peticenemocnicesusice.cz Zákon o spotřebních daních Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Milan Tomíček

NÁZEV SOUBORU: Zákon o spotřebních daních.pdf

POPIS

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o spotřebních daních zohledňující poslední vývoj v této oblasti.Přináší výklad pojmů nově zavedených do zákona implementací směrnic Rady EU k energetickým, alkoholickým a tabákovým výrobkům.Věnuje se výkladu změn souvisejících s implementací směrnice 2008/118/ES, zejména se zavedením elektronických dokladů a elektronického systému sledování dopravy.Vysvětluje změny zákona vyvolané notifikací Programu na podporu výroby a užití biopaliv.Přináší praktické informace o principech provozování daňového skladu a o podmínkách získání a používání dalších povolení vydávaných správci daně.Předkládá vybrané rozsudky ESD, informace o stanoviscích celní správy a závěry z koordinačních výborů KDP ČR a MF ČR.Autorský tým tvoří specialisté na spotřební daň s dlouholetou praxí v tomto oboru, a to jak z celní správy, tak ze strany daňových poradců.

Hledáte knihu Zákon o spotřebních daních? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Milan Tomíček? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Zákon o spotřebních daních (úplné znění, jak vyp | epravo.cz

Dne 29. prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 131 vyhlášen zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Nová ustanovení § 43a až 43q upravují novou koncepci povolovacích řízení.
Dne 29. prosince 2014 byl ve Sbírce zákonů ČR v částce 131 vyhlášen zákon č. 331/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Nová ustanovení § 43a až 43q upravují novou koncepci povolovacích řízení.