Aktualizácia I/1 2019 – Úplné znenie zákonov po novele

Peticenemocnicesusice.cz Aktualizácia I/1 2019 – Úplné znenie zákonov po novele Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia I/1 2019 – Úplné znenie zákonov po novele.pdf

POPIS

V publikácii nájdete úplné znenia po novele a upozornenie na zmeny v nasledujúcich zákonoch. Legislatívne zmeny sú prehľadne vyznačené.Úplné znenia zákona:- Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov- Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkochUpozornenie na zmenu:- Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP- Zákon č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov po novele zákonom č. 4/2019 Z. z., č. 10/2019 Z. z.,č. 54/2019 Z. z.Hodnota zrealizovaného energetického zhodnotenia majetku, a to vrátane nákladov charakteru opráv, je u verejného subjektu považovaná za technické zhodnotenie hmotného majetku, ktoré je súčasťou ocenenia majetku. Ide o technické zhodnotenie, ktoré pre verejný subjekt zrealizuje poskytovateľ energetickej služby s garantovanou úsporou energie na základe osobitného zmluvného vzťahu – zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor podľa zákona č. 321/2014 Z. z. Legislatívna úprava súvisiaca so zriadením Úradu na ochranu oznamovateľov, na ktorý prejde z Ministerstva spravodlivosti SR rozhodovanie o poskytnutí odmeny. Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP po zmene zákonom č. 9/2019 Z. z. Ide o úpravu v súvislosti so zmenami v oblasti taxislužby, kde sa v zákone č. 56/2012 Z. z. dopĺňa elektronická podoba zaslania potvrdenia o zaplatenom cestovnom. Vzhľadom na to, že zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov upravuje používanie virtuálnej registračnej pokladnice pri výkone taxislužby, dopĺňa sa aj do tohto zákona elektronická podoba zaslania potvrdenia o zaplatenom cestovnom.Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch po zmene zákonom č. 9/2019 Z. z. Ide o úpravu správnych poplatkov v súvislosti s navrhovanými zmenami v taxislužbe. Zároveň sa dopĺňa správny poplatok za udelenia povolenia na prevádzkovanie dispečingu a vypúšťajú sa správne poplatky týkajúce sa odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa taxislužby a vodiča vozidla taxislužby.

Hledáte knihu Aktualizácia I/1 2019 – Úplné znenie zákonov po novele? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Aktualizácia I/1 2019 - Úplné znenie zákonov po ...

Kniha Zákony 2019 I aktualizácia I 3 - Úplné znenie po novele - Zákon o používaní ERP, Zákon o správnych poplatkoch, Opatrenie o sumách stravného z vydavateľstva Poradca a mnoho iných kníh s kategórie Zákony, zbierky zákonov nájdete na Najlacnejšie knihy online
Aktualizacia i 1 2015. Nalezeno: 2451 produkt ů. Spigen Stand Folio na Apple iPad Pro 12.9 2017 / 2015 ...