Po stopách komunizmu a miľniky slovenskej krútňavy

Peticenemocnicesusice.cz Po stopách komunizmu a miľniky slovenskej krútňavy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Zoltán G. Meško

NÁZEV SOUBORU: Po stopách komunizmu a miľniky slovenskej krútňavy.pdf

POPIS

Predložená práca je historickým prehľadom, či skôr mozaikou turbulentných čias od začiatku tzv. "priemyselnej revolúcie" v 18. storočí (roku 1780 vo Veľkej Birtánii), ktorú nasledovali prudké otrasy v politickom, sociálnom a kultúrnom vývoji spoločnosti, ktoré vyústili a nakoniec aj uviedli komunizmus začiatkom 20. storočia na scénu Európy. Toto spastické obdobie fundamentálne otriaslo a zmenilo politickú štruktúru spoločnosti na európskom kontinente a následne aj vo svete, aby tak nakoniec kriticky zasiahlo základný prvok, či kameň spoločnosti, t. j. "občana" a jeho život. Tieto otrasy citeľne zasiahli aj Slovensko. Pôvodný výskum dejín tohto obdobia uskutočnili predošlí a povolanejší historici, a tak zásluhy primárneho výskumu patria im! ...Zoltán G. Meško

Trávit čas knihou Po stopách komunizmu a miľniky slovenskej krútňavy! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Po stopách komunizmu a miľniky slovenskej krútňavy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Po stopách komunizmu a míľniky slovenskej krútňavy (s ...

Vladimír Petrík: Pohyb k nehybnosti - Literárny život od začiatku 60. do konca 70. rokov objektívom Antona Šmotláka . Publikácia vychádza z bohatého archívu fotografií Antona Šmotláka (1920 - 1979), na ktorých zaznamenal oficiálny aj neoficiálny literárny život na Slovensku v dvoch desaťročiach.
Kniha: Po stopách komunizmu a miľníky slovenskej krútňavy Autor: Zoltán Meško Práca je historickým prehľadom, či skôr mozaikou turbulentných čias od začiatku tzv. 'priemyselnej revolúcie' v 18. storočí, ktoré vyústili a nakoniec aj uviedli komunizmus ...