Japonská ekonomika včera a dnes

Peticenemocnicesusice.cz Japonská ekonomika včera a dnes Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

AUTOR: Mikuláš Sedlák

NÁZEV SOUBORU: Japonská ekonomika včera a dnes.pdf

POPIS

Prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc., patrí k výnimočným osobnostiam slovenskej ekonomickej obce. Ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole ekonomickej (dnes Ekonomickej univerzity) v Bratislave zastával rozličné, i najvyššie akademické posty. Po roku 1990 sa pod jeho vedením ako rektora uskutočnila transformácia tohto vysokoškolského pracoviska na nové spoločenské podmienky. Vychoval tisícky absolventov pôsobiacich dnes vo všetkých sférach spoločenského a hospodárskeho života v SR i v zahraničí. Je autorom mnohých významných knižných publikácií, množstva vedeckých štúdií a článkov. Stal sa najvýznamnejším predstaviteľom interpretácie teórie manažmentu v SR. Bol členom rozličných vedeckých i vládnych organizácií a orgánov. Na prelome tisícročia úspešne vykonával funkciu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Japonsku.Vo svojej novej knihe podáva nielen historický prierez zrodu a vývoja modernej japonskej ekonomiky, ale aj analyticko-hodnotiaci pohľad na jednotlivé etapy a kvalitatívne míľniky hospodárskeho rozvoja tejto krajiny, zaujímavé a poučné aj pre súčasnosť. Poskytuje informácie o faktoroch demonštrujúcich trendy rastu japonskej ekonomiky i zmeny v jej štruktúre v priebehu vývoja, o tom, ako sa Japonsku podarilo vymaniť sa spod feudalizmu a niekdajšieho izolacionizmu od sveta, vybudovať modernú spoločnosť a zásluhou rýchleho napredovania stať sa svetovou ekonomickou veľmocou, ktorej obdivuhodný výkon po druhej svetovej vojne sa hodnotil ako ekonomický zázrak. Autor precízne vystihol všetko podstatné, čo umožnilo Japonsku dosiahnuť vrchol ekonomického rastu, ako aj to, čo sa koncom minulého storočia stalo zábranou úspešného riešenia nových úloh hospodárskeho rozvoja krajiny.Originálne a vzácne v tejto publikácii, ojedinelej v slovenskej ekonomickej literatúre, sú autorove analytické pohľady, plné inšpiratívnych myšlienok overených praxou, ponaučení a podnetov orientovaných na potreby transformácie európskych tranzitívnych ekonomík vrátane SR. Nepochybné je, že môžu zaujať manažérov podnikovej sféry i štátneho aparátu, politikov, publicistov, učiteľov a študujúcich na vysokých školách ekonomického zamerania

Japonská ekonomika včera a dnes je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mikuláš Sedlák. Přečtěte si s námi knihu Japonská ekonomika včera a dnes na peticenemocnicesusice.cz

Počasí - předpověď počasí pro ČR a Evropu - iDNES.cz

Japonsko bylo dlouho považováno za ukázkový příklad extrémního zadlužení, špatného přerozdělování kapitálu a nerealizovaných reforem. Nepříznivý demografický vývoj, omezený trh práce a velký vliv státu na soukromý sektor měly být pomyslnými hřebíčky do ekonomické rakve. Dnes je ale možná vše jinak a Japonsko ukazuje, jak bude vypadat nový normál.
Obchodní války včera, dnes a zítra. Co čekáme od obchodní války USA s Čínou: Prezidenti USA a Číny se mají sejít v Japonsku na konci června. Rychlé uhašení sporů je nepravděpodobné. Zlepšení čekáme ve 4. čtvrtletí 2019. Obchodní spory sníží růst ekonomik. Centrální banky budou obchodním sporům kontrovat ...