Japonská ekonomika včera a dnes

Peticenemocnicesusice.cz Japonská ekonomika včera a dnes Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

AUTOR: Mikuláš Sedlák

NÁZEV SOUBORU: Japonská ekonomika včera a dnes.pdf

POPIS

Prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc., patrí k výnimočným osobnostiam slovenskej ekonomickej obce. Ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole ekonomickej (dnes Ekonomickej univerzity) v Bratislave zastával rozličné, i najvyššie akademické posty. Po roku 1990 sa pod jeho vedením ako rektora uskutočnila transformácia tohto vysokoškolského pracoviska na nové spoločenské podmienky. Vychoval tisícky absolventov pôsobiacich dnes vo všetkých sférach spoločenského a hospodárskeho života v SR i v zahraničí. Je autorom mnohých významných knižných publikácií, množstva vedeckých štúdií a článkov. Stal sa najvýznamnejším predstaviteľom interpretácie teórie manažmentu v SR. Bol členom rozličných vedeckých i vládnych organizácií a orgánov. Na prelome tisícročia úspešne vykonával funkciu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Japonsku.Vo svojej novej knihe podáva nielen historický prierez zrodu a vývoja modernej japonskej ekonomiky, ale aj analyticko-hodnotiaci pohľad na jednotlivé etapy a kvalitatívne míľniky hospodárskeho rozvoja tejto krajiny, zaujímavé a poučné aj pre súčasnosť. Poskytuje informácie o faktoroch demonštrujúcich trendy rastu japonskej ekonomiky i zmeny v jej štruktúre v priebehu vývoja, o tom, ako sa Japonsku podarilo vymaniť sa spod feudalizmu a niekdajšieho izolacionizmu od sveta, vybudovať modernú spoločnosť a zásluhou rýchleho napredovania stať sa svetovou ekonomickou veľmocou, ktorej obdivuhodný výkon po druhej svetovej vojne sa hodnotil ako ekonomický zázrak. Autor precízne vystihol všetko podstatné, čo umožnilo Japonsku dosiahnuť vrchol ekonomického rastu, ako aj to, čo sa koncom minulého storočia stalo zábranou úspešného riešenia nových úloh hospodárskeho rozvoja krajiny.Originálne a vzácne v tejto publikácii, ojedinelej v slovenskej ekonomickej literatúre, sú autorove analytické pohľady, plné inšpiratívnych myšlienok overených praxou, ponaučení a podnetov orientovaných na potreby transformácie európskych tranzitívnych ekonomík vrátane SR. Nepochybné je, že môžu zaujať manažérov podnikovej sféry i štátneho aparátu, politikov, publicistov, učiteľov a študujúcich na vysokých školách ekonomického zamerania

Japonská ekonomika včera a dnes je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mikuláš Sedlák. Přečtěte si s námi knihu Japonská ekonomika včera a dnes na peticenemocnicesusice.cz

Kniha: Japonská ekonomika včera a dnes (Mikuláš Sedlák ...

rozšírené hľadanie. Odporúčame; Pripravujeme; Novinky; Antikvariát; Inde nekúpite; 0,00 € 0 ks tovaru
Japonská ekonomika se v letošním prvním čtvrtletí dostala do recese. Hrubý domácí produkt se v celoročním přepočtu snížil o 3,4 %, tempo jeho poklesu nicméně zpomalilo ze 7,3 % v loňském čtvrtém čtvrtletí. Oznámila to v pondělí vláda. Třetí největší ekonomika světa se nyní potýká s negativním dopady koronaviru.