Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Peticenemocnicesusice.cz Lékařská psychologie ve zdravotnictví Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Alena Javůrková

NÁZEV SOUBORU: Lékařská psychologie ve zdravotnictví.pdf

POPIS

Vývoj vědy v posledních letech sice významně zlepšil možnosti, jak diagnostikovat a léčit choroby, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději přináší ještě vyšší procento úspěšnosti. Taková léčba předpokládá užití poznatků z psychologie a na lékaře klade zvýšené nároky. Vztah lékaře a pacienta se v posledních letech změnil, což souvisí i s nárůstem chronických a civilizačních chorob. V zájmu úspěšnosti jejich léčby proto lékař více usiluje o aktivní zapojení pacienta do celého procesu. Z autoritativní osobnosti (experta, který vydává instrukce) se v rámci biopsychosociálního pojetí léčby mění v koordinátora činnosti jednotlivých členů lékařského týmu. Kniha je určena studentům medicíny a lékařům v postgraduálním i celoživotním vzdělávání. Vhodná je i pro další členy týmu, kteří se podílejí na biopsychosociální léčbě: klinické psychology, psychiatry, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, sociální pracovníky a duchovní.

Hledáte knihu Lékařská psychologie ve zdravotnictví? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Alena Javůrková? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Seznam akreditovaných pracovišť

Psycholog ve zdravotnictví provádí bez indikace lékaře činnosti v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, léčebně rehabilitační a dispenzární péče v oboru klinická psychologie pod odborným dohledem klinického psychologa.
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - vzdělávací instituce poskytující vzdělávání všem odborným pracovníkům ve zdravotnictví i v jiných resortech. ... Specializační kurz - Lékařská psychologie a komunikace v léčbě chronické bolesti. Typ akce: Specializační kurz Kód akce: 201201101 Datum ...