Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií

Peticenemocnicesusice.cz Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Andrea Zacharová

NÁZEV SOUBORU: Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií.pdf

POPIS

Neziskové organizácie zastrešujú najrôznejšie činnosti – od tzv. voľnočasových aktivít (kultúra, šport, výchova detí a mládeže a pod.) až po verejnoprospešnú (aktivity v regióne a komunite, ochrana prírody) a charitatívnu činnosť (pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva, záchrana zvierat) a pod. V súvislosti s rastúcim významom týchto aktivít v spoločnosti sa objavila potreba efektívneho riadenia neziskových organizácií vrátane personálneho, finančného, marketingového manažmentu i manažmentu zdrojov (fundraising) a projektov. Cieľom tejto publikácie je reagovať na aktuálnu situáciu v neziskovom sektore z hľadiska ekonomických a právnych aspektov, a to od vymedzenia neziskového sektora, jeho poslania a základných princípov fungovania cez typológiu neziskových organizácií, spôsoby ich financovania až po účtovné a daňové aspekty ich fungovania. Publikácia je prioritne určená študentom, ale cenné poznatky v nej nájde každý so záujmom o danú problematiku.

Trávit čas knihou Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Tip Ekonomické a právne aspekty: Neziskových organizácií ...

Kniha Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií - 20 000 právnických, ekonomických kníh a zákony kúpite v odbornom kníhkupectve na pravnickaliteratura.sk
Kniha Ekonomické a právne aspekty neziskových organizácií iba za 8,84 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.