Mýtus a dejiny v próze naturizmu

Peticenemocnicesusice.cz Mýtus a dejiny v próze naturizmu Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

AUTOR: Milan Šútovec

NÁZEV SOUBORU: Mýtus a dejiny v próze naturizmu.pdf

POPIS

Publikácia sa v dvoch častiach zaoberá všeobecnou problematikou i konkrétnymi dielami významného inovatívneho literárneho smeru prvej polovice 20. storočia. Prvá časť , ktorá samostatne vyšla už v roku 1982 pod názvom Romány a mýty, sa venuje všestranným analýzam a interpretáciam diela Margity Figuli - Tri gaštanové kone, diela Dobroslava Chrobáka - Drak sa vracia a sugestívnemu baladickému románu Františka Švantnera Nevesta hôľ.Druhá časť publikácie s názvom Post scriptum predstavuje svojho druhu dodatok k prvej časti: zaoberá sa jednak románom Život bez konca a vrcholnými dielami autorov naturizmu s výberovou bibliografiou.

Trávit čas knihou Mýtus a dejiny v próze naturizmu! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Mýtus a dejiny v próze naturizmu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Designové dekorace, stylové doplňky či levný nábytek od ...

Mýtus a dejiny v próze naturizmu by Milan Šútovec ... o životě oravské vesnice v době první světové války, především však vzpomínání na doby vlastního dětství a zejména matku, dobrou a statečnou slovenskou ženu. Pokušenie by Margita Figuli ...
Dejiny slovenskej drámy 20. storočia . Kolektívne dielo Dejiny slovenskej drámy 20. storočia prináša v prierezovom vnímaní a vo vývinových súvislostiach ucelený pohľad na vývin a stav slovenskej drámy v 20. storočí s presahom do storočia nasledujúceho.