Překlad do nemateřského jazyka

Peticenemocnicesusice.cz Překlad do nemateřského jazyka Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Vanda Obdržálková

NÁZEV SOUBORU: Překlad do nemateřského jazyka.pdf

POPIS

Profesně tolerovaná a hojně uplatňovaná praxe překládání do nemateřského jazyka (tzv. nerodilý překlad) patří mezi málo popsané fenomény. Předkládaná kolektivní monografie proto nejprve mapuje názory translatologů a aktérů překladatelského trhu na nerodilé překládání, jeho možnosti a omezení. Jádro knihy pak představuje empirický výzkum zahrnující čtyřicet českých překladatelů z/do angličtiny a francouzštiny, jehož cílem je charakterizovat celkovou kvalitu překladů, typologii chyb a konkrétní strategie a postupy s ohledem na směr překladu, cizí jazyk, pokročilost překladatele a druh textu. Výzkum je doplněn údaji získanými od překladatelů prostřednictvím dotazníků a také polostrukturovanými rozhovory s rodilými mluvčími cizích jazyků se zkušeností s revizí nerodilých překladů. Publikace tak přináší empiricky podložené poznatky a nabízí prakticky zužitkovatelná zjištění o stavu překladatelského trhu a různých aspektech nerodilého překládání.

Trávit čas knihou Překlad do nemateřského jazyka! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Překlad do nemateřského jazyka a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha PDF Překlad do nemateřského jazyka: Fakta, otázky ...

1.2 Překlad do nemateřského jazyka na spirále času 1.3 Překlad do nemateřského jazyka v současné praxi 1.4 Vývoj a současný stav myšlení o směru překladu 1.5 Překlad do nemateřského jazyka jako předmět translatologického výzkumu 2. METODOLOGIE VÝZKUMU 2.1 Východiska 2.2 Překládané texty 2.3 Překladatelé
Profesně tolerovaná a hojně uplatňovaná praxe překládání do nemateřského jazyka (tzv. nerodilý překlad) patří mezi málo popsané fenomény. Předkládaná kolektivní monografie proto nejprve mapuje názory translatologů a aktérů překladatelského trhu...