Zasielateľská zmluva - právo a prax

Peticenemocnicesusice.cz Zasielateľská zmluva - právo a prax Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: Miloš Pohůnek

NÁZEV SOUBORU: Zasielateľská zmluva - právo a prax.pdf

POPIS

Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistuje medzinárodná zmluva unifikujúca právnu úpravu zasielateľskej činnosti, hlavným cieľom publikácie je poskytnúť čo najvšestrannejšie aktuálne informácie o zasielateľskej zmluve tak z hľadiska vnútroštátneho, ako aj z hľadiska zahraničného práva, s osobitným zreteľom na medzinárodný obchod. Berúc do úvahy rozsiahle a blízke hospodárske vzťahy a spoločný právny základ, autori sa predovšetkým zamerali na podanie výkladu práva a praxe tohto významného inštitútu v Slovenskej republike a Českej republike. So zreteľom na nezastupiteľné miesto zasielateľov v medzinárodnom obchode a rôznorodosť právnej úpravy a praxe, obsahom publikácie je aj výklad o medzinárodnom zasielateľstve a o jeho špecifikách v niektorých štátoch (napr. v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Rusku a v ďalších krajinách), ktoré sú významné aj z hľadiska obchodných stykov podnikateľov zo Slovenskej republiky. Publikácia obsahuje podrobný výklad nielen o zasielateľskej zmluve, ale aj o vzťahu tejto zmluvy k iným obchodným zmluvám. Keďže zo zasielateľských vzťahov vznikajú aj spory, v publikácii sú obsiahnuté návody, ako im podľa možnosti predchádzať už pri uzavieraní zmluvy, ako aj informácie o alternatívnom spôsobe riešenia vzniknutých sporov v tuzemsku i v zahraničí (štátne súdy a rozhodcovia). Súčasťou publikácie je aj rozbor právnej úpravy zasielateľskej zmluvy a zasielateľských podmienok vo vybraných štátoch. Prílohu publikácie tvoria cudzojazyčné texty zákonov upravujúcich zasielateľskú zmluvu a zasielateľských podmienok vo vybraných štátoch a iné medzinárodné dokumenty (napr. text Vzorových pravidiel FIATA, Všeobecných podmienok Nordického združenia zasielateľov a ialších všeobecných zasielateľských podmienok), ako aj vzory zasielateľských dokladov FIATA. Na príslušnom mieste je uverejnený aj text slovenských a českých zasielateľských podmienok. Publikácia je určená predovšetkým podnikateľom uzavierajúcim kúpne zmluvy, zasielateľom, dopravcom a všetkým ďalším používateľom služieb zasielateľov, širokej právnickej verejnosti, komerčným právnikom, advokátom, rozhodcom, ale aj teoretikom a študentom z právnickej i ekonomickej oblasti.

Zasielateľská zmluva - právo a prax je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Miloš Pohůnek. Přečtěte si s námi knihu Zasielateľská zmluva - právo a prax na peticenemocnicesusice.cz

Vzor zmluvy o výkone správy | Právo a prax nehnuteľností

Internetové kníhkupectvo KNIHCENTRUM.SK ponúka knihy online, slovníky, mapy, učebnice a kalendáre.
Vyberte si z knih od autora Jaroslav Hrivnák na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %