Právo mezinárodních smluv

Peticenemocnicesusice.cz Právo mezinárodních smluv Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

AUTOR: Čestmír Čepelka

NÁZEV SOUBORU: Právo mezinárodních smluv.pdf

POPIS

Instrument mezinárodní smlouvy patří k základním pramenům mezinárodního práva. Publikace zpracovává problematiku uzavírání mezinárodních smluv, která je ve své písemné podobě z roku 1969 (tzv. Vídeňská úmluva o smluvním právu). V tištěné podobě vychází komentář k této Vídeňské úmluvě již potřetí, místy je však nově provázen kritikou, což z něj činí o to zajímavější odborný materiál. Nově je též pozornost věnována dalšímu vývoji v oblasti mezinárodního smluvního práva, jímž nepochybně je doplněk týkající se institutu výhrad ke smlouvám. Bližší pohled kniha věnuje i později uzavřené Vídeňské úmluvě o smlouvách uzavíraných mezi státy a mezinárodními organizace nebo mezinárodními organizacemi navzájem. V neposlední řadě je třeba zmínit, že kniha zpracovává propojení mezinárodního a vnitrostátního práva, řeší tedy ta vnitrostátní pravidla, která se vztahují ke sjednávání, vnitrostátnímu projednávání a provádění mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Hledáte knihu Právo mezinárodních smluv? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Čestmír Čepelka? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Stejnopisy Sbírky mezinárodních smluv - Ministerstvo ...

Právo mezinárodních smluv - následné dohody a následná praxe Sandra Brožová [ 3 ] PF UK Praha 2016/2017 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala svému šk
Kniha: Právo mezinárodních smluv (Pavel Šturma, Vladimír Balaš a Čestmír Čepelka). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!