Imrich Thurzo

Peticenemocnicesusice.cz Imrich Thurzo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Mikuláš Kubínyi

NÁZEV SOUBORU: Imrich Thurzo.pdf

POPIS

Myšlienka vytvoriť preklad knihy Mikuláša Kubínyiho o živote Imricha Thurzu vznikla na základe zverejnenia originálu, ktorý je dostupný verejnosti v elektronickej podobe na stránke Széchényiho knižnice v maďarskom jazyku. Týmto slovenským prekladom budú rozšírené informácie o osobe syna palatína Juraja Thurzu, ktorý síce zdanlivo žil v tieni veľkosti svojho otca, ale vo svojom krátkom živote bol významnou osobnosťou, ktorá ovplyvňovala dejiny Uhorska. Kniha však nie je len životopisom, ale vo veľkej miere približuje čitateľovi búrlivé udalosti začiatku 17. storočia. Preklad spracovala skúsená historička PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., ktorá navyše dielo obohatila o nové poznatky v samostatnom dodatku. Pri grafickej úprave preloženého diela bolo prioritou zachovať podobu originálu z roku 1888, predovšetkým použitím identických obrazových príloh.

Trávit čas knihou Imrich Thurzo! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Imrich Thurzo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Imrich Thurzo (Mikuláš Kubínyi) | Martinus

a) Imrich Thurzo (zomrel v Mikulove v čas jednania mieru r.1621 dňa 19. okt. v 23. roku veku svojho); b) jeho sestra Anna Thurzo, manželka Ďura Perényiho; c) druhá jeho sestra Katarína Thurzo, manželka Gabriela Révayho; d) tretia jeho sestra Uršula Thurzo, vydatá za Ghyczym, po ktorej dedičila jej dcéra Zuzanna, manželka Jána ...
Životopis - Bol vyštudovaným advokátom, ktorý sa po celý život venoval histórii a archeológii Oravy, pričom veľkú časť svojich výskumov aj publikoval. Možno ho pr...