Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele - Příručka zejména pro neprávníky

Peticenemocnicesusice.cz Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele - Příručka zejména pro neprávníky Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Jolana Maršíková

NÁZEV SOUBORU: Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele - Příručka zejména pro neprávníky.pdf

POPIS

Čtenářům se dostává do rukou praktická příručka, která jednoduše provádí problematikou insolvenčního řízení. Autorka má jako dlouholetý konkursní a insolvenční soudce opakovanou zkušenost s tím, že zejména pro neprávníky je orientace v insolvenčním právu obtížná; účastník se ztrácí v zákonem používané terminologii a není mu jasné, jakými procesními postupy má efektivně realizovat svá práva, případně své povinnosti v insolvenčním řízení. Proto se rozhodla přistoupit k výkladu insolvenčního práva poněkud netradičně a možná někdy i zjednodušeným způsobem: totiž s omezeným použitím nepřehledných odkazů na konkrétní zákonná ustanovení a s maximální snahou problematiku jednoduchým způsobem bez použití složité terminologie vysvětlit. V úvodu naleznou čtenáři insolvenční slovníček, který jim umožní získat rychlou a prvotní informaci o použitém pojmu. Jednotlivé pojmy jsou pak dále podrobněji vysvětleny v dalších kapitolách, ty jsou tematicky zaměřeny na jednotlivé fáze insolvenčního řízení a jednotlivé způsoby řešení úpadku dlužníka. Při výkladu insolvenční problematiky byla zvolena forma odpovědí na nejčastější otázky, jež si může osoba dotčená insolvenčním řízením položit. V závěru publikace je připojen zevrubný návod na vyplnění zákonem předepsaných formulářů, vzory nejčastěji podávaných žalob a návod na výpočet zabavitelné částky pro účely oddlužení splátkovým kalendářem. Připojen je i text insolvenčního zákona ve znění jeho novely provedené zákonem č. 217/2009 Sb. Publikace je určena zejména pro osoby bez jakéhokoliv právnického vzdělání nebo pro osoby s právnickým minimem, které jsou nuceny bez předchozích zkušeností buď v postavení dlužníka nebo v postavení věřitele insolvenční právo v praxi aplikovat (podávat insolvenční návrh, účastnit se jednání u insolvenčního soudu, uplatňovat v insolvenčním řízení svou pohledávku, vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená či jinak reagovat na nejrůznější situace vyvolané insolvenčním řízením). Tímto zaměřením je omezen i stručný výklad na téma reorganizace.

Hledáte knihu Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele - Příručka zejména pro neprávníky? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Jolana Maršíková? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele ...

Příručka se snaží uvést čtenáře do problematiky insolvenčního řízení. Je určena pro osoby bez právnického vzdělání, které se v postavení věřitele či dlužníka tohoto řízení zúčastní. ... Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. ... Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele:
Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele - příručka zejména pro neprávníky, 3. vydání - Nakladatelství Linde - J. Maršíková Vaše měsíční náklady: 333 Kč Roční předplatné specializace Insolvence: 3 990 Kč bez DPH pro 1 uživatele