Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám

Peticenemocnicesusice.cz Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Ina Šingliarová

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám.pdf

POPIS

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám“ obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí vo veciach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Cieľom tejto publikácie je priblížiť rozhodovaciu činnosť verejnosti pod označením reálnych účastníkov súdneho konania. Základ tvoria rozsudky Najvyššieho súdu SR. Doplnkom sú nálezy a uznesenia Ústavného súdu SR. Na vybrané problémy autori upozorňujú v osobitnej poznámke. Autormi publikácie sú JUDr. Ivan Rumana, ktorý je sudcom Najvyššieho súdu SR a problematiku zákona o slobodnom prístupe k informáciám rozhoduje ako predseda odvolacieho senátu, a Mgr. Ina Šingliarová, ktorá ako asistentka predsedu senátu Najvyššieho súdu SR spracováva podkladové stanoviská a pripravuje koncepty rozhodnutí pre rozhodovaciu činnosť senátu.Publikácia je určená nielen žiadateľom, ale aj pracovníkom povinných osôb, ktorí neraz riešia dilemu, či žiadané údaje spadajú do pôsobnosti slobodného prístupu k informáciám, alebo nie.

Trávit čas knihou Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Ina Šingliarová | Knihy Dobrovský

Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám" obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí vo veciach podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám Ivan Rumana, Ina Šingliarová Publikácia „Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám" obsahuje súdne rozhodnutia, ktoré sudcovia Najvyššieho súdu SR vydali alebo použili ako interpretačné pomôcky pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí vo...