Stavební zákon

Peticenemocnicesusice.cz Stavební zákon Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

AUTOR: Machačková

NÁZEV SOUBORU: Stavební zákon.pdf

POPIS

Druhé rozšířené vydání komentáře ke stavebnímu zákonu reaguje na "velkou" novelu provedenou zákonem č. 350/2012 Sb. s účinností od 1.ledna 2013* poskytuje odborný výklad a komplexní pohled na složitou problematiku stavebního práva* postihuje vazby právní úpravy stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek* pracuje s aktuální judikaturou k novému stavebnímu zákonu* soustřeďuje se na výklad ustanovení, která v praxi vyvolávají odborné diskuse a polemiky* zprostředkovává znalosti a zkušenosti autorů s dlouholetou praxí

Stavební zákon je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Machačková. Přečtěte si s námi knihu Stavební zákon na peticenemocnicesusice.cz

Nový stavební zákon

Rekonstrukce nemovitosti a stavební zákon Rekonstrukce nemovitosti je komplexní proces, který, z čistě technického hlediska, nezbytně vyžaduje předchozí odbornou konzultaci stavebníka (myšleno tím investora - vlastníka nemovitosti, nikoliv subjekt fakticky stavbu provádějící) s architektem, statikem, stavitelem, apod.
Stavební zákon - HLAVA I - STAVBY, TERÉNNÍ ÚPRAVY, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍ PRÁCE Předpis č. 183/2006 Sb. Znění od 12. 3. 2020