Ježíšův příchod - Evangelní dějiny

Peticenemocnicesusice.cz Ježíšův příchod - Evangelní dějiny Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2003

AUTOR: Radivoj Jakovljevič

NÁZEV SOUBORU: Ježíšův příchod - Evangelní dějiny.pdf

POPIS

Trávit čas knihou Ježíšův příchod - Evangelní dějiny! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Ježíšův příchod - Evangelní dějiny a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Ježíšův příchod - Evangelní dějiny - Jakovljevič, Radivoj ...

Ježíšův druhý příchod se týká obou skupin lidstva - lidí, kteří přijali jeho nabídku spasení i lidí, kteří se od něj odvrátili. Důležitým prvkem při ustanovení Kristova věčného království je shromáždění všech vykoupených, aby je mohl vzít s sebou do nebeského domova, který pro ně připravil.
Počátky křesťanství. Nejstaršími křesťanskými Biblickými prameny jsou Skutky apoštolů, datované mezi roky 80 a 90 (podle jiných badatelů před rok 65), které se věnují prvním letům po Ježíšově ukřižování, listy apoštola Pavla, datované do 50. a 60. let 1. století, a čtyři kanonická evangelia, sepsaná mezi roky 40 a 90, v nichž lze nalézt reakce na tendence ...