English All Around

Peticenemocnicesusice.cz English All Around Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Alena Kuzmová

NÁZEV SOUBORU: English All Around.pdf

POPIS

Nová učebnice angličtiny je určena studentům gymnázií, středních a jazykových škol i samoukům. Vede studenty k úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jejím cílem je naučit studenty potřebné gramatice a slovní zásobě, aby byli schopni komunikovat s cizincem v běžných situacích a aby porozuměli jak psaným, tak mluveným anglickým textům.Každá z 20 lekcí obsahuje:texty a rozhovory zaměřené na určité téma včetně slovní zásobypřehledný výklad gramatikyvelký počet cvičení včetně poslechovýchfráze z oblasti společenské konverzaceinformace ze života ve Velké Británii Po pěti lekcích je vždy zařazeno opakování (Revision), kde si studenti mohou ověřit míru získaných vědomostí. Na konci učebnice je přehled nepravidelných sloves, seznam nejpoužívanějších frázových sloves, přehled slovesných tvarů a souhrnný česko-anglický a anglicko-český slovník. Učebnici doprovází CD ve formátu MP3 s nahrávkami hlavních textů, dialogů a poslechových cvičení, namluvené britskými a americkými rodilými mluvčími. Nahrávka napomůže upevnění slovní zásoby, procvičení výslovnosti a schopnosti lépe porozumět mluvenému projevu. Titulu byla udělena schvalovací doložka MŠMT ČR.

English All Around je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alena Kuzmová. Přečtěte si s námi knihu English All Around na peticenemocnicesusice.cz

KUZMOVÁ, Alena : English all around

Hledáte English All Around od Alena Kuzmová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete… a můžete začít číst. 33 prodejen po celé ČR
All-around definition: You say all around to indicate that something affects all parts of a situation or all... | Meaning, pronunciation, translations and examples