Celostní přístup k léčbě bolesti

Peticenemocnicesusice.cz Celostní přístup k léčbě bolesti Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Zuzana Vondřichová

NÁZEV SOUBORU: Celostní přístup k léčbě bolesti.pdf

POPIS

Tato kniha pojednává o způsobech léčení lidí, které nepatří do školní západní medicíny. Je základní informací a přehledem o metodách, které se na lékařských fakultách nevyučují, i když jsou účinné. Autor vychází ze své více jak dvacetileté klinické zkušenosti s praktikováním uvedených metod. Kniha pojednává o aplikaci těchto metod v léčbě bolesti, ale popsané zkušenosti mají obecný charakter a platí i v jiných oborech.Tyto zkušenosti jsou doplněné kapitolou o psychoterapii v léčbě bolesti. Text může být zajímavý pro všechny, kteří nejsou úplně spokojení se západní medicínou a hledají jiné cesty, jak léčit sebe nebo své bližní. MUDr. Ivan Vondřich vystudoval fakultu všeobecného lékařství Karlovy Univerzity v Praze. Po absolvování studia krátce pracoval jako vědecký pracovník na oddělení klinické imunologie a alergologie. Poté působil na oddělení anesteziologie a resuscitace. V rámci oddělení začal pracovat na první ambulanci bolesti v Čechách. Od roku 1994 praktikuje v privátní ambulanci bolesti, která je zaměřená na jiné než školní klasické metody léčby. PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D. vystudovala logiku a jednooborovou psychologii na Karlově Univerzitě v Praze. Absolvovala výcvik v psychoanalytické psychoterapii aplikované na párovou terapii, výcvik v rodinné systemické psychoterapii a je diplomovanou gestalt terapeutkou, manželskou poradkyní a supervizorkou. V průběhu více než dvacetileté praxe se věnuje psychoterapii dospělých, včetně párů, s důrazem na celostní pojetí a začlenění psychických potíží do životního kontextu.

Celostní přístup k léčbě bolesti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Zuzana Vondřichová. Přečtěte si s námi knihu Celostní přístup k léčbě bolesti na peticenemocnicesusice.cz

Celostní a čínská medicína

Jmenuji se Zuzana Štrérová a pomáhám lidem navrátit do jejich života zdraví. Základním přístupem, který v léčbě používám, je celostní přístup k léčbě pacienta. Ve své praxi se opírám o znalosti a zkušenosti, které jsem získala studiem přírodního léčitelství (Heilpraktiker) v Německu. Výborných výsledků dosahuji v léčbě bolesti, psychosomatické ...
Akupunktura i aurikuloterapie se používá k léčbě akutních i chronických nemocí, je výborná pro bolesti kloubů i akutní a chronické nemoci páteře. Léčebně i preventivně se hodně využívá k léčbě alergií. Akupunktura trvá zhruba půl hodiny a opakuje se jednou nebo 2x týdně.