Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století

Peticenemocnicesusice.cz Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Robert Svatoň

NÁZEV SOUBORU: Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století.pdf

POPIS

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s cestami, po kterých se protestantská teologie druhé poloviny minulého století přibližovala k tématu křesťanského Východu. Autor tak činí na příkladech pětice vybraných teologů luterské i reformované tradice, kterými jsou Edmund Schlink (1903–1984), Jaroslav Pelikan (1923–2006), Thomas F. Torrance (1913–2007), TuomoMannermaa (1937–2015) a JürgenMoltmann.Předmětem zájmu je postihnout schopnost těchto autorů vnímat charakteristické rysy východní teologie nikoliv jako něco cizorodého, nýbrž jako ryzí projevy Tradice nerozdělené církve, jak ji ztělesňuje křesťanský Východ. Hledání kontinuity křesťanské Tradice a objevování komplementarity různých způsobů teologického myšlení se stávají prostředkem, kterým protestantští teologové obohacují vlastní konfesní východiska a podněcují k aktualizaci reformační výzvy k obnově jedné Kristovy církve. Úmyslem autora je poskytnout impulz směrem k neočekávaným syntézám protestantské a východní teologie, a přispět tím k nacházení duchovní jednoty mezi křesťanským Východem a Západem.

Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Robert Svatoň. Přečtěte si s námi knihu Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století na peticenemocnicesusice.cz

Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20 ...

Koupit knihu Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století Schlink, Pelikan, Torrance, Mannermaa, Moltmann. Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s cestami, po kterých se protestantská teologie druhé poloviny minulého století přibližovala k tématu křesťanského Východu.
> Naučná a odborná literatura > Náboženství > Filozofie > Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. stolet ... Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století ... po kterých se protestantská teologie druhé poloviny minulého století přibližovala k tématu křesťanského Východu.