Daňové a účetní chyby a problémy 2000 – daň z příjmů právnických osob

Peticenemocnicesusice.cz Daňové a účetní chyby a problémy 2000 – daň z příjmů právnických osob Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

AUTOR: Ivana Pilařová

NÁZEV SOUBORU: Daňové a účetní chyby a problémy 2000 – daň z příjmů právnických osob.pdf

POPIS

Zkušenosti autorek z finančních kontrol a daňové praxe zaručují praktický pohled na danou problematiku. Jejich cílem je nejen aplikace zákona o daních z příjmů na praktické problémy, ale zejména upozornit na časté omyly, kterých se právnické osoby dopouštějí. Kniha se zabývá například podmínkami daňové uznatelnosti rezerv, úroků, pohledávek, daní a poplatků, ale také postupem při sestavování základu daně a výpočtem daňové povinnosti. Pomůže správně zaúčtovat sankční náklady, manka a škody. Titul je založen na dialogu se čtenářem – na úvod každého problému je formulována otázka či nejčastěji se vyskytující chyby, následují správná řešení, případné opravy chyb. Součástí odpovědi je nejprve vzor správného zaúčtování konkrétní daňové situace, poté jsou vysvětleny daňové a účetní dopady včetně odkazu na legislativu, která danou oblast upravuje. Vzhledem k tomu, že kniha vychází počátkem roku 2000, je aktualizována tak, aby byla použitelná, jak pro účely sestavení daňového přiznání právnických osob za rok 1999, tak i pro běžnou činnost společnosti v roce 2000.

Daňové a účetní chyby a problémy 2000 – daň z příjmů právnických osob je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ivana Pilařová. Přečtěte si s námi knihu Daňové a účetní chyby a problémy 2000 – daň z příjmů právnických osob na peticenemocnicesusice.cz

PDF Daň z příjmů právnických osob a ostatních daní z příjmů

Cílem semináře je seznámit účastníky s ročním zúčtováním záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2020 a související problematikou zdaňování příjmů ze závislé činnosti, a to včetně zdaňování příjmů ze závislé činnosti po 1.1.2021.
Kniha: Daňové a účetní chyby a problémy 2000 - daň z příjmů právnických osob(Ivana Šimková, Ivana Pilařová) a ďalších 160 000 kníh, filmov, CD ...