Manželství a paragrafy

Peticenemocnicesusice.cz Manželství a paragrafy Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

AUTOR: Milana Hrušáková

NÁZEV SOUBORU: Manželství a paragrafy.pdf

POPIS

Skutečnost, že spolu muž a žena vstoupili do manželství, je zavazuje dodržovat množství právních předpisů. Mezi nejdůležitější patří ty, které se týkají vzájemných práv a povinností manželů, a to nejen v osobní oblasti. Mezi manželi vzniká totiž společné jmění, společný nájem bytu, dědické právo, existence manželství ústí i do oblasti práva pracovního i do práva sociálního zabezpečení. Publikace Manželství a paragrafy vám přístupnou a čtivou formou podá ucelený přehled nejdůležitějších právních následků, jak se s nimi každodenně setkáváme. Dozvíte se, jak je to s rovností manželů, jejich vzájemným zastoupením a povinností žít spolu a být si věrni, kdo rozhoduje o záležitostech rodiny, kdy a jak vzniká společné jmění manželů, co vše je společné, jak se vzájemně ovlivňují manželé a právo pracovní, právo trestní, právo sociálního zabezpečení a jaké daně se vztahují k manželům.

Trávit čas knihou Manželství a paragrafy! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Manželství a paragrafy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Partnerství, manželství a paragrafy - Oldřich Choděra ...

Publikace Rozvod a paragrafy navazuje na předchozí Sňatek a paragrafy a Manželství a paragrafy téže autorky a přístupnou formou podává výklad „špatných konců původně dobrých úmyslů". Dozvíte se, jak je to s dokazováním kvalifikovaného rozvratu, jakým způsobem se lze „slušně" rozvést s komplexním ...
Publikace Manželství a paragrafy vám přístupnou a čtivou formou podá ucelený přehled nejdůležitějších právních následků, jak se s nimi každodenně setkáváme. Dozvíte se, jak je to s rovností manželů, jejich vzájemným zastoupením a povinností žít spolu a být si věrni, kdo rozhoduje o záležitostech rodiny, kdy a ...