Dětská paliativní péče

Peticenemocnicesusice.cz Dětská paliativní péče Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

AUTOR: Radka Bužgová

NÁZEV SOUBORU: Dětská paliativní péče.pdf

POPIS

Kniha přináší pohled na multidisciplinární přístup k dětské paliativní péči a její rozvoj v ČR i v zahraničí. Cílem knihy je poskytnout informace o možnostech holistické péče o dítě s život limitujícím onemocněním. Zaměřuje se na poskytování individualizované péče o celou rodinu umírajícího dítě, respektující preference, hodnoty, biopsychosociální a spirituální potřeby dětí i ostatních členů rodiny, včetně sourozenců. Shrnuje teoretické i empirické poznatky publikované zejména v zahraničí a doplněné vlastními zkušenostmi autorek s prováděním dětské paliativní péče v rámci Mobilního hospice Ondrášek. Přispívá k rozvoji dětské paliativní péče v České republice a doplňuje informace v dané oblasti.Kniha je určena pro odbornou veřejnost, zejména lékařům, sestrám, psychologům, nemocničním kaplanům a sociálním pracovníkům. Je adresována také vysokoškolským pedagogům a studentům. Může oslovit i čtenáře, kterých se téma smrti a umírání dítěte „jakkoliv“ dotýká.

Trávit čas knihou Dětská paliativní péče! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Dětská paliativní péče a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Konference dětské paliativní péče v ČR

Dětská paliativní péče je v ČR špatně dostupná - témata, diagnózy Na této stránce naleznete veškeré informace o tématu: Dětská paliativní péče je v ČR špatně dostupná. Jsou zde články, související nemoci, diagnozy a další info
Dětská paliativní péče by měla být zahájena v okamžiku stanovení diagnózy nemoci a pokračovat bez ohledu na to, zda je dítě léčeno se zaměřením na toto onemocnění. Péče je poskytována dítěti a jeho rodině. Život limitující onemocnění u dětí je definováno jako stav, kdy není léčba příčiny nemoci možná a ...