Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Peticenemocnicesusice.cz Nový občanský zákoník - Rodinné právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Jitka Ivičičová

NÁZEV SOUBORU: Nový občanský zákoník - Rodinné právo.pdf

POPIS

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely - tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství. Odpovídáme na otázky spojené s péčí o děti, osvojením nezletilých i zletilých osob, poručenstvím, opatrovnictvím a pěstounstvím, ale též s domácím násilím. Získáte informace o svých právech, která vám rodinné právo přisuzuje, a návod pro řešení obtížných životních situací, které s rodinným právem souvisí.

Nový občanský zákoník - Rodinné právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jitka Ivičičová. Přečtěte si s námi knihu Nový občanský zákoník - Rodinné právo na peticenemocnicesusice.cz

Úvodní stránka - justice

Nový občanský zákoník: Rodinné právo - část 1. 16. 11. 2011 19:35:08. Rodinné právo bude zahrnuto do paragrafového znění občanského zákoníku. Základní teze rodinného práva uvádím nyní proto, že na nich je postavena jeho celá koncepce, která bude ovšem rozvedena v jednotlivých paragrafech.
Nový občanský zákoník zavede nové pojmy a výrazně upraví také rodinné právo. Jak zasáhne do majetkových poměrů nebo ochrany rodinného majetku? Nový občanský zákoník (OZ) zavádí pojem „svéprávnost". Ten nahradí dosud užívaný pojem „způsobilost k právním ...