Nový občanský zákoník - Rodinné právo

Peticenemocnicesusice.cz Nový občanský zákoník - Rodinné právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

AUTOR: Jitka Ivičičová

NÁZEV SOUBORU: Nový občanský zákoník - Rodinné právo.pdf

POPIS

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Nová řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do rodinného práva? Orientujte se! Převratné změny se dotkly úplně každého. Publikace komplexně pokrývá celou problematiku rodinného práva. Vysvětlíme vám podmínky manželství a registrovaného partnerství. Pozornost věnujeme majetkovému režimu mezi manžely - tedy otázkám společného jmění manželů, možnostem modifikace majetkového režimu a vyživovací povinnosti nebo popření otcovství. Odpovídáme na otázky spojené s péčí o děti, osvojením nezletilých i zletilých osob, poručenstvím, opatrovnictvím a pěstounstvím, ale též s domácím násilím. Získáte informace o svých právech, která vám rodinné právo přisuzuje, a návod pro řešení obtížných životních situací, které s rodinným právem souvisí.

Trávit čas knihou Nový občanský zákoník - Rodinné právo! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Nový občanský zákoník - Rodinné právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Nový Občanský zákoník - ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO ...

K tomu mu nový občanský zákoník nabízí i další možnost - právo stavby. A právě k němu patří několik následujících poznámek. Právo stavby Podstata práva stavby spočívá v tom, že stavebníka opravňuje k tomu, aby měl na cizím pozemku umístěnu stavbu (na jejím povrchu či pod povrchem).
neboli, jak stanoví nový občanský zákoník v ustanovení § 436, zástupcem je osoba, která Nový obžanský zákoník | Rodinné právo je oprávněna právně jednat jménem jiného. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem.