Prozření Genesiovo

Peticenemocnicesusice.cz Prozření Genesiovo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Bořivoj Srba

NÁZEV SOUBORU: Prozření Genesiovo.pdf

POPIS

Monografie je završením autorovy dlouholeté badatelské práce v oblasti českého divadla první poloviny XX. století. Bořivoj Srba navázal na knihu O nové divadlo – Nástup nových vývojových tendencí v českém divadelnictví v letech 1939–1945 (Praha 1988), v níž ve formě několika problémových studií podal obraz zejména inscenační tvorby tří vůdčích osobností divadelní avantgardy a aktivit mladé nastupující generace. V knize Prozření Genesiovo podává nyní úhrnný, syntetický obraz vývoje všech pražských činoherních divadel v pomnichovském období a letech druhé světové války. I tento jeho nový spis dokládá a znovu potvrzuje Srbovu hlubokou fundovanost v oblasti vědeckého výzkumu historie i teorie divadla. Jednotlivá zjištění jsou výsledkem nejen důkladného studia pramenů a literatury, ale i autorovy schopnosti vidět divadlo v širších kontextech kulturních i společensko-politických. Čtenář se díky této publikaci může seznámit s řadou objevných poznatků o českém divadle minulých dob, svým materiálem i způsobem, jímž Srba problematiku nahlíží, však jeho práce skýtá i četné impulsy pro dnešní divadelní tvorbu. (Z oponentského posudku Mgr. Heleny Spurné, Ph.D.)

Prozření Genesiovo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Bořivoj Srba. Přečtěte si s námi knihu Prozření Genesiovo na peticenemocnicesusice.cz

Aktualizovaný program mezinárodní konference Aktuální ...

Prozření Genesiovo - Inscenační tvorba pražských českých činoherních divadel za německé okupace a druhé světové války 1939-1945, kterou vydala Janáčkova akademie múzických umění v Brně v roce 2014, uvedené na straně 51 a 81 jsou podle současného stavu poznání nepravdivé.
Nahlíženo takto, je Prozření Genesiovo návratem Bořivoje Srby zpět do role „čistého" historika, neboť předmětem jeho zájmu tu tentokrát jsou povětšině právě divadla, která ve své předchozí knize odsunul na okraj argumentace, a technika výkladu se vrací do tvaru, který měla jeho kapitola v akademických Dějinách.