Obligační právo

Peticenemocnicesusice.cz Obligační právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: Jaromír Sedláček

NÁZEV SOUBORU: Obligační právo.pdf

POPIS

V edici klasických právnických děl vyšla učebnice závazkového práva prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka, jedna z nejvýznamnějších českých učebnic závazkového práva v období před druhou světovou válkou. Pro právníky, kteří se zabývají závazkovým právem, je toto dílo nepostradatelnou pomůckou. Je a nepochybně i zůstane trvalou součástí „zlatého fondu" české civilistiky.

Trávit čas knihou Obligační právo! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Obligační právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Závazkové (obligační) právo | Advokátní kancelář Praha

Důležitým je pro Váš dotaz § 2144/1 nového občanského zákoníku (NOZ 2014), dle něhož platí, že je-li předkupní právo zřízeno jako právo věcné, opravňuje předkupníka domáhat se vůči nástupci druhé strany, jenž věc nabyl koupí (nebo způsobem postaveným koupi na roveň), aby mu věc za příslušnou úplatu ...
Obligační předkupní právo působí zásadně pouze mezi účastníky smlouvy o předkupním právu - nezavazuje tedy jeho právní nástupce. Předkupní právo ze smlouvy. Zákon nevyžaduje obecně pro ujednání předkupního práva písemnou formu. Nabídka ke koupi nemovité věci písemnou formu ale vyžaduje (§ 2147 odst. 1 o. z.).