Tristan a Isolda

Peticenemocnicesusice.cz Tristan a Isolda Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: Antonín Pešek

NÁZEV SOUBORU: Tristan a Isolda.pdf

POPIS

Kniha je široce pojatou studií, analyzující nejen motiv ztracené lásky v kontextu vývoje světového umění, ale především život a dílo Richarda Wagnera, milostná vzplanutí a jejich odraz v jeho uměleckých dílech a jeho dalších aktivitách. Nemalá pozornost je věnována též ohlasu Wagnerova díla a jeho následovníkům (Smetana, Fibich aj.). Druhé vydání je výrazně rozšířeno o podrobný poznámkový aparát. Z obsahu: V epoše měst, scholastiků a minnesängerů; Tristanovská předehra: Wesendoncklieder; Drama nenaplněné lásky a naplněné hudby; Zrození hudební moderny z tristanovského odkazu; Fibichův tristanovský triptych;Friedrich Nietzsche a kritická reflexe wagnerianismu; Wagnerovská dekadence v tvorbě Thomase Manna.

Trávit čas knihou Tristan a Isolda! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Tristan a Isolda a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Tristan a Isolda | Filmy | JOJ Cinema

Tristan : - chrabrý bojovník který je příbuzný s králem Marcem a milencem Isoldy Zlatovlasé Isolda : - je dcerou královny Irské která se posléze musí vdát za Marca z Cronwalu a milenka Tristana Gorvenal : - opatrovník Tristana a jeho nejvěrnější přítel Brangiena : - služebná a nejvěrnější přítelkyně Isoldy
Isolda mu ale zatají svůj původ. Zotavený Tristan s pomocí Isoldy prchá před Iry a vrací se domů. Irský král chce překazit hrozící sjednocení Britů a vyhlásí turnaj, v němž vítězi připadne ruka jeho dcery Isoldy. Tristan Markovi slíbí, že pro něj vybojuje ruku irské princezny, a tím zajistí mír.