Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

Peticenemocnicesusice.cz Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2006

AUTOR: Lukáš Fasora

NÁZEV SOUBORU: Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948.pdf

POPIS

Sborník z vědecké konference Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948 s několika navazujícími příspěvky bilancuje bádání o budování občanské společnosti v českých zemích a ve střední Evropě, pro něž se půda nižších samosprávných svazků ukazovala jako zvláště významná. Mnozí historikové v této souvislosti dokonce hovoří o „škole demokracie“, kterou představoval především obecní a okresní stupeň samosprávy z hlediska přechodu od stavovské společnosti ke společnosti občanské. Ve sborníku lze nalézt jak obecné příspěvky bilancující stav bádání ve středoevropských zemích, příspěvky metodologicky a kulturně-historicky orientované, které otevírají zájemcům o tuto problematiku nové přístupy a horizonty, a v neposlední řadě příspěvky spojené s konkrétními městy – např. Brnem, Moravskou Ostravou, Opavou, Prostějovem, Táborem nebo Znojmem.Publikace doplňuje a shrnuje výsledky práce více než dvou desítek českých i zahraničních historiků na badatelském poli, které patří v rámci české historiografie k nejdynamičtěji se rozvíjejícím. Práce profesionálních historiků má právě v oblasti zkoumání sociálních dějin měst a jejich elit tradičně značný ohlas i v široké veřejnosti, jejíž zájem chce tato publikace cíleně podpořit. Školeným i laickým zájemcům o sociální dějiny měst nabízí sborník řadu podnětných informací a metodických návodů a významně zpřesňuje dosavadní interpretace společenského vývoje městského obyvatelstva českých zemích v 19. a 20. století.

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lukáš Fasora. Přečtěte si s námi knihu Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948 na peticenemocnicesusice.cz

Lukáš Fasora, Jiř Občanské elity a obecní samospráva 1848 ...

Objednávejte knihu Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948 v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazníků
Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948, Eds. Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2006. Marek PAVKA, Kádry rozhodují vše! Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit. Prvních pět let komunistické vlády, Prius, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, Brno 2003.