Hravá literatúra 7

Peticenemocnicesusice.cz Hravá literatúra 7 Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

AUTOR: none

NÁZEV SOUBORU: Hravá literatúra 7.pdf

POPIS

Pracovný zošit Hravá literatúra dopĺňa vo vyučovacom procese bežne používané učebnice literatúry. Korešponduje s požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia sa zameriava na kľúčové tematické okruhy. Dôraz kladie na rozvíjanie kognitívnych a komunikačných kompetencií. Prevládajú úlohy na pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosť. Autori pracovného zošita využívajú všetky typy otázok. Uzatvorené s cieľom preveriť kvalitu osvojenia poznatku a jeho hlbšieho porozumenia. Otvorené otázky sa zameriavajú predovšetkým na hodnotiace, analytické zručnosti žiaka, podporujú rozvíjanie intrapersonálnych kompetencií. Prínosnými časťami publikácie sú rámcové časti Opakovanie a priebežné opakovania za prebraným tematickým celkom.

Trávit čas knihou Hravá literatúra 7! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Hravá literatúra 7 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Kniha: Hravá literatura 7 | Knihy.ABZ.cz

Pracovní sešit je vhodný k učebnicím Hravá literatura pro 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Obsahuje úryvky z literárních děl a rozmanité úlohy na práci s textem. Pracovní sešit má přehledné a poutavé grafické zpracování. Na konci kapitol je souhrnný test. Uvnitř sešitu je přehled učiva.
Učebnice obsahuje: Literární věda Tematická vrstva literárního díla Jazyková vrstva literárního díla Próza Poezie Starověká literatura Starověká literatura: antika Orient Středověká literatura Renesance a humanismus Renesance a humanismus v české literatuře Barokní ...