Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář

Peticenemocnicesusice.cz Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

AUTOR: Jiří Kindl

NÁZEV SOUBORU: Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář.pdf

POPIS

Druhé vydání šedého komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže reaguje na změny, které přinesla velká novela provedená zákonem č. 155/2009 Sb. Změnami byla dotčena nejen úprava řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale i novelizována byla i úprava spojování soutěžitelů či soutěž narušujících dohod. V knize autoři přinášejí nejen fundovaný komentář zákona o ochraně hospodářské soutěže v aktuálním znění, ale souběžně podávají výklad i o příslušné úpravě evropského soutěžního práva. Právě s ohledem na evropské právo se pokoušejí hledat srozumitelná východiska při výkladu některých ustanovení zákona.Publikace navíc obsahuje i podrobný komentář nařízení Komise (ES) č. 2790/1999, které je jednou z nejvýznamnějších blokových výjimek z kartelového zákazu a které se podle zákona uplatňuje i na ryze vnitrostátní dohody mezi soutěžiteli.

Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Kindl. Přečtěte si s námi knihu Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář na peticenemocnicesusice.cz

Zákon o ochraně hospodářské soutěže - Komentář, 2. vydání ...

Komentář je v současné době nejaktuálnějším výkladem současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže a současně jediným, který obsahuje i komparativní poznámky ke slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Komentář se snaží reflektovat i nejzásadnější změny související s aplikací zákona ...
Zákon o ochraně hospodářské soutěže č. 143-2001 Sb.. Komentář. ... Druhé, podstatně rozšířené vydání komentáře zákona o ochraně hospodářské soutěže reflektuje všechny změny, k nimž v oblasti právní úpravy ochrany hospodářské soutěže od vydání...