Strach ze svobody

Peticenemocnicesusice.cz Strach ze svobody Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

AUTOR: Erich Fromm

NÁZEV SOUBORU: Strach ze svobody.pdf

POPIS

Strach ze svobody patří k nejznámějším dílům Ericha Fromma, který ji napsal během exilového pobytu ve Spojených státech, kam musel utéci před Hitlerovým nacismem. Vzhledem k tomu, že lidem z demokratických společností se navzdory faktům zdálo neuvěřitelné, že by nacistickou ideologii i praxi aktivně podporovaly široké vrstvy německého národa, považoval Fromm za nutné vysvětlit psychologické kořeny tohoto úděsného jevu. Výstižně poukazuje na fakt, který nikdo před ním explicitně psychologicky nerozpracoval - fakt dvojznačnosti lidské svobody, jež se může stát otevřením možností, stejně jako cestou do úzkosti z osamění a izolace. Je-li svoboda pojímána oním druhým způsobem, svádí do pasti autoritářství, destruktivity či konformismu.Fromm ve svém díle pátrá, kdy takový strach ze svobody vznikl a co jej podpořilo, a přes všechna svá zjištění se domnívá, že je v lidských schopnostech stát se sebou samým skrze tvorbu, smyslovou radost, lásku či práci.

Trávit čas knihou Strach ze svobody! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Strach ze svobody a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Strach ze svobody - Erich Fromm | Knihy Dobrovský

O čem je kniha Strach ze svobody? Kniha, která vyšla prvně v roce 1941, je především Frommovou snahou vysvětlit nástup a pevné pozice nacismu v Německu, ze kterého Žid Fromm pocházel. Vzhledem k časnému vydání (1941) kniha nemůže reflektovat ani koncentrační tábory a konečné řešení, ani poválečnou zkušenost ...
Paříž a strach ze svobody. 16. 11. 2015 15:29:24. Doporučuji přečíst si knihu Strach ze svobody německého psychologa, sociologa a filozofa Ericha Fromma. Napsal ji k fašismus a nacismu, jenže ona platí i pro islámský radikalismus.