Přestupkové právo

Peticenemocnicesusice.cz Přestupkové právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Václav Šlauf

NÁZEV SOUBORU: Přestupkové právo.pdf

POPIS

Patnácté aktualizované vydání publikace obsahuje úplný text zákona o přestupcích podle stavu k 1. lednu 2008 s uceleným komentářem každého paragrafu. Do titulního zákona byly promítnuty změny v úpravě přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, které přinesla novela zákonem č. 215/2007 Sb., další změny byly vyznačeny v souvisejících předpisech. Další část publikace je věnována úplnému znění správního řádu, který se podpůrně použije při přestupkovém řízení, a výňatkům ze souvisejících a navazujících předpisů (OSŘ, SŘS). Mnohé přestupky byly vyňaty z přestupkového zákona a podrobně upraveny ve zvláštním zákoně. Závěr publikace tedy patří výňatkům ze všech zákonů, které upravují přestupky a sankce za ně. Kniha je určena jak pracovníkům veřejné správy, kteří se přestupkovým právem zabývají, tak pachatelům přestupků a jejich právním zástupcům.

Hledáte knihu Přestupkové právo? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Václav Šlauf? Přečtěte si knihy online na našem webu peticenemocnicesusice.cz

Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení

EPRAVO.CZ ve spolupráci s KVB advokátní kancelář s.r.o. pořádá konferenci, která navazuje na předchozí 2 úspěšné konference, a to? Nové přestupkové právo. &nbs
Přestupkové řízení upravuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "přestupkový zákon") ve své třetí části. Jak již bylo uvedeno, přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení.