Přestupkové právo

Peticenemocnicesusice.cz Přestupkové právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Václav Šlauf

NÁZEV SOUBORU: Přestupkové právo.pdf

POPIS

Patnácté aktualizované vydání publikace obsahuje úplný text zákona o přestupcích podle stavu k 1. lednu 2008 s uceleným komentářem každého paragrafu. Do titulního zákona byly promítnuty změny v úpravě přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, které přinesla novela zákonem č. 215/2007 Sb., další změny byly vyznačeny v souvisejících předpisech. Další část publikace je věnována úplnému znění správního řádu, který se podpůrně použije při přestupkovém řízení, a výňatkům ze souvisejících a navazujících předpisů (OSŘ, SŘS). Mnohé přestupky byly vyňaty z přestupkového zákona a podrobně upraveny ve zvláštním zákoně. Závěr publikace tedy patří výňatkům ze všech zákonů, které upravují přestupky a sankce za ně. Kniha je určena jak pracovníkům veřejné správy, kteří se přestupkovým právem zabývají, tak pachatelům přestupků a jejich právním zástupcům.

Trávit čas knihou Přestupkové právo! Na našem webu peticenemocnicesusice.cz najdete knihu Přestupkové právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

Přestupkové právo | Knihy.ABZ.cz

Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení a rozhoduje se v něm o vině a správním trestu za přestupek.Pokud nebudete souhlasit s projednáním přestupku na místě a jeho vyřízením formou příkazu na místě, bude přestupek projednávat obecní úřad obce s rozšířenou působností.V některých případech bude věc projednávat přestupková komise ...
Všechny informace o produktu Kniha Prášková Helena - Nové přestupkové právo, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Prášková Helena - Nové přestupkové právo.