Přestupkové právo

Peticenemocnicesusice.cz Přestupkové právo Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

AUTOR: Václav Šlauf

NÁZEV SOUBORU: Přestupkové právo.pdf

POPIS

Patnácté aktualizované vydání publikace obsahuje úplný text zákona o přestupcích podle stavu k 1. lednu 2008 s uceleným komentářem každého paragrafu. Do titulního zákona byly promítnuty změny v úpravě přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, které přinesla novela zákonem č. 215/2007 Sb., další změny byly vyznačeny v souvisejících předpisech. Další část publikace je věnována úplnému znění správního řádu, který se podpůrně použije při přestupkovém řízení, a výňatkům ze souvisejících a navazujících předpisů (OSŘ, SŘS). Mnohé přestupky byly vyňaty z přestupkového zákona a podrobně upraveny ve zvláštním zákoně. Závěr publikace tedy patří výňatkům ze všech zákonů, které upravují přestupky a sankce za ně. Kniha je určena jak pracovníkům veřejné správy, kteří se přestupkovým právem zabývají, tak pachatelům přestupků a jejich právním zástupcům.

Přestupkové právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Václav Šlauf. Přečtěte si s námi knihu Přestupkové právo na peticenemocnicesusice.cz

Správní právo trestní - Nakladatelství Sagit, a.s.

Všechny informace o produktu Kniha Prášková Helena - Nové přestupkové právo, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Prášková Helena - Nové přestupkové právo.
Přestupek je deliktní jednání nižšího stupně závažnosti než trestný čin, které je společensky škodlivé a které je výslovně za přestupek označeno zákonem. Klasickými přestupky jsou přestupky dopravní, proti veřejnému pořádku nebo proti občanskému soužití. Přestupku se dopouští přestupce, což může být jak fyzická, tak právnická osoba či ...