Českoslovené a české malorážové zbraně a jejich život

Peticenemocnicesusice.cz Českoslovené a české malorážové zbraně a jejich život Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

AUTOR: František Tesař

NÁZEV SOUBORU: Českoslovené a české malorážové zbraně a jejich život.pdf

POPIS

Možná se v první chvíli bude čtenáři zdát název této knížky poněkud podivný. Vždyť u zbraní se přece jako jedna z technických charakteristik uvádí životnost zbraně a ne život zbraně. Ta životnost je skutečně důležitou technickou charakteristikou. Ale my se v této knížce nechceme zabývat pouze životností. Vždyť nejen živé organismy mají svůj život – tedy kromě vzniku a ukončení života procházejí různými životními situacemi a různými událostmi. I věci během své existence, kromě plnění své hlavní užitné úlohy, často ovlivňují své okolí a jejich existence bývá také ovlivňována tímto okolím. A nejde jen o přímé bezprostřední ovlivňování. Tím, že existují, že je mají lidé k dispozici, automaticky (sekundárně) prospívají, nebo třeba také škodí lidské společnosti. A všechno toto platí i o zbraních. Během jejich existence – od jejich vzniku až po jejich zánik – se toho může mnoho přihodit, s mnoha lidmi mohou zbraně přijít do kontaktu. A to vše nelze zahrnout do jedné technické charakteristiky, kterou je životnost zbraně. Protože chceme čtenáře seznámit nejen se samotnými zbraněmi, ale i s tím, co se se zbraněmi a kolem zbraní událo, děje a může dít, jsme v názvu naší knížky použili ten termín „život zbraní“. Ještě k termínu „malorážové zbraně“. Jsou to podle současného označování zbraně jejichž ráže nepřesáhne cca 40 mm. Pistolemi počínaje k nim tedy patří samopaly, pušky, kulomety, granátomety a malorážové automatické kanóny, ale řadí se k nim i ruční protitankové zbraně a další zbrojní zařízení.

Českoslovené a české malorážové zbraně a jejich život je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Tesař. Přečtěte si s námi knihu Českoslovené a české malorážové zbraně a jejich život na peticenemocnicesusice.cz

Hlavňové zbraně - FSI - VUT - Studentino.cz

Popelínský, L. a Tesař, F. Československé a české malorážové zbraně a jejich život. Brno : Lynx, 2010. 176 s. ISBN 978-80-86787-46-6 (CS) Fišer, M. Konstrukce loveckých, sportovních a obranných zbraní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, ISBN 978-80-248-1021-8. (CS)
Kniha: Českoslovené a české malorážové zbraně a jejich život (Lubomír Popelínský a František Tesař). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!