Finanční gramotnost pro každého

Peticenemocnicesusice.cz Finanční gramotnost pro každého Image

INFORMACE

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

AUTOR: Anna Doubková

NÁZEV SOUBORU: Finanční gramotnost pro každého.pdf

POPIS

Knížka není učebnicí ekonomie ani zaručeným návodem ke zbohatnutí. Nabízí strukturovaný pohled na věci, se kterými se běžně potkáváme a souvisí s penězi a hospodařením. Kniha má posloužit každému, kdo si chce utřídit základní pojmy a znalosti z oblasti financí.Obsah vychází ze Standardu finanční gramotnosti a opírá se o praktické životní situace. Díky jednoduchému jazyku knihy může tématu porozumět opravdu každý.Kniha je určena široké veřejnosti bez rozdílu věku, rodičům, pedagogům všech typů škol, organizacím a úřadům, které pracují s lidmi ve složitých finančních situacích.Autoři se pokusili srozumitelným jazykem popsat a uspořádat základní ekonomické pojmy a vztahy tak, jak se s nimi potkáváme v každodenním životě.

Finanční gramotnost pro každého je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Anna Doubková. Přečtěte si s námi knihu Finanční gramotnost pro každého na peticenemocnicesusice.cz

Finanční gramotnost

V poslední době se zcela zřetelně ukazuje, že nedostatečná finanční gramotnost může nepříjemným způsobem ovlivnit život každého z nás. ČRDM se rozhodla s tím něco dělat. Výstupem této snahy je projekt, jehož plný název zní poměrně komplikovaně:
Finance jsou důležitou součástí každodenního života. Otestujte se, jak rozumíte základním ekonomickým souvislostem a zda jste schopni odpovědně spravovat finanční majetek. Test vychází z učebnice M. a E. Skořepových „Finanční a ekonomická gramotnost", nakl. Scientia, Praha 2008